PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Aplikovaná dietologie - GB236
Anglický název: Applied Dietology
Zajišťuje: Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:28/0 Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (ZB 2.r.navaz.)
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.
Patří mezi: 2.úsek 2019/20-ZBIO
Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. (17.06.2008)
Předmět podává základní informace o výživě použitelné v prevenci a terapii některých onemocnění (kardiovaskulární systém, nádorové onemocnění, obezita, neurodegenerativní poruchy), resp. o obsahových látkách v potravinách zejména rostlinného původu. Protože tyto látky začaly hrát po roce 2000 stále větší roli a to zejména v souvislosti s vývojem funkčních potravin (doplňků stravy), etnických a individuálních potřeb obyvatel a životního stylu (vegetariánství, veganství, stravování na cestách, v těhotenství), existuje potřeba tyto látky nejen znát, ale také kvantifikovat. Část výkladu je zaměřena proto také na toto téma.
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. (17.06.2008)

Veith, W. J.: Diet and Health. Scientific Perspectives. CRC Press-Medpharm, Boca Raton 1998.

Leitzmann, C. a spol.: Ernährung in Prävention und Therapie. Hippokrates Verlag, Stuttgart 2001.

Tomás-Barberán, F. A. (ed.): Phytochemistry of Fruit and Vegetables. Clarendon Press, Oxford 1997.

Sabaté, J. (ed.): Vegetarian Nutrition. CRC Press, Boca Raton 2001.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. (17.06.2008)

Fyziologické základy výživy

Obecné aspekty

Potřeba živin a výživová doporučení

Základní látky a primární metabolity uplatňující se ve výživě a tvorbě energie

 • voda,
 • sacharidy a vláknina (typy sacharidů a jejich obsah v potravinách, regulace hladiny glukosy, symptomy hypoglykemie,vláknina ve vodě rozpustná a nerozpustná),
 • tuky (mastné kyseliny a tuky v potravě, lipidy, nasycené a nenasycené kyseliny, procesy trávení tuků, tuky a vývoj závažných onemocnění, upravené tuky),
 • aminokyseliny a proteiny (obsah v potravinářských surovinách a potravě, význam) ? maso, mléčné produkty, emergentní látky a nežádoucí mikroorganizmy v živočišných produktech

Biokatalyzátory ? vitaminy a vitaminoidy

Minerální látky včetně stopových prvků

Sekundární metabolity v rostlinných surovinách a potravinách

 • cereální produkty,
 • luštěniny,
 • semena olejnin,
 • semena ostatní,
 • plody zást. čeledi Rosaceae,
 • plody zást. čeledi Malaceae,
 • plody zást. čeledi Vitaceae,
 • plody zást. čeledi Rutaceae,
 • plody subtropických a tropických rostlin
 • zelenina z čeledí Chenopodiaceae, Asteraceae, Brassicaceae, Alliaceae, Solanaceae)
 • kořeniny (zástupci čeledí Lamiaceae, Daucaceae, Zingiberaceae ad.)
 • pochutiny (kofeinové drogy)

Příklady obsahových látek a jejich biologického účinku při aplikaci alternativních životních stylů

 • veganství,
 • vegetariánství.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. (17.06.2008)

Jsou předpokládány odpovídající znalosti z předmětů Gerontologie, Léčiva přírodního původu, Patobiochemie, Farmakologie a toxikologie: tato znalost tvoří rámec pro interpretační schopnost absolventa v oblasti aplikované dietologie.

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. (17.06.2008)

Přednášky

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PharmDr. Anna Hošťálková, Ph.D. (21.12.2017)

Zkouška je písemná, skládá se z otázek, které jsou zaškrtávacího i vypňovacího charakteru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK