PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Enzymologie - GB221
Anglický název: Enzymology
Zajišťuje: Katedra biochemických věd (16-16160)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/14 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (ZB 3.r., 1.r.navaz.)
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
Patří mezi: 1.úsek 2019/20-ZBIO volitelné
Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (15.12.2017)
Enzymologie rozvíjí poznatky získané v Základech biochemie. Enzymologie se zabývá komplexním studiem průběhu enzymových reakcí (názvosloví enzymů, struktura, enzymová kinetika, inhibice, stanovení katalytické aktivity, regulace aktivity enzymů v buňce, praktické využití enzymů, izolace enzymů, příprava a studium umělých enzymů). Studium enzymologie vede k pochopení role enzymů v celkovém metabolickém ději, při stanovení analytů a při sledování možných interferencí in vitro.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (15.12.2017)

Podmínky pro udělení zápočtu

 • Absolvování seminářů

 • Prezentace seminární práce na zadané téma

 • Splnění zápočtového testu (nutno napsat alespoň na 60%)

 

Literatura
Poslední úprava: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (15.12.2017)

Volitelná:

 • Rauch, Pavel, Káš, Jan, Vodrážka, Zdeněk. Enzymologie . Praha: VŠCHT Praha, 1998, 171 s. ISBN 80-7080-330-4.

Sylabus
Poslední úprava: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (15.12.2017)

 Témata jednotlivých seminářů

 • Úvod do seminářů, organizace, zadání seminární práce

 • Enzymy obecně

 • Význam, příprava, izolace enzymů

 • Enzymová kinetika jednosubstrátových reakcí

 • Enzymová kinetika vícesubstrátových reakcí

 • Inhibice enzymové aktivity

 • Experimentální stanovení kinetiky enzymových reakcí

 • Vyhodnocení kinetiky enzymových reakcí pomocí počítačového programu

 • Prezentace seminárních prací studentů

Vstupní požadavky
Poslední úprava: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (15.12.2017)

nejsou

Metody výuky
Poslední úprava: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (15.12.2017)

seminář

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK