PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Ekonomika a management zdravotnictví - GB203
Anglický název: Economics and Management of Health Service
Zajišťuje: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:14/0 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (ZB prez.3.r.)
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D.
Patří mezi: 3.úsek 2019/20-ZBIO
Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. (14.12.2017)
Řízení zdravotnictví a jeho limity. Role managementu. Specifika managementu ve zdravotnictví. Transformace zdravotnictví v ČR, aktuální stránky procesu. Zdravotní pojišťovny, jejich role v systému řízení a financování zdravotnictví. Profesní organizace a řízení zdravotnictví.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. (18.12.2017)

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast při výuce.

Literatura
Poslední úprava: PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. (14.12.2017)

Povinná:

  • Vlček, Jiří. Vybraná farmaceutická odvětví: (průmysl, velkodistribuce, výzkum a kontrola . Praha: Professional Publishing, 2004, 176 s. ISBN 80-86419-69-X.
  • Plevová, Ilona, Babičová, Marketa Běčáková, Michaela Dolanová, Dana, Machová, Alena Polochová, Markéta Slívová, Eva et al.. Management v ošetřovatelství . Praha: Grada Publishing, 2012, 304 s. ISBN 978-80-247-3871-0.

Doporučená:

  • Metyš, Karel, Balog, Peter. Marketing ve farmacii . Praha: Grada, 2006, 208 s. ISBN 80-247-0830-2.

Sylabus -
Poslední úprava: PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. (18.12.2017)

Místo a úloha zdravotnictví v rozvoji státu

Historické aspekty vývoje zdravotnických systémů a jejich financování.

Podstata, role a určující znaky pojmu management.

Zvláštnosti managementu ve zdravotnictví.

Proces transformace zdravotnictví v České republice, jeho mezníky a výsledky, struktura řízení v oblasti zdravotnictví, současné zdravotnictví ČR a tendence vývoje.

Zdravotní pojišťovny, jejich místo a úloha. Profesní organizace v českém zdravotnictví.

Metody výuky -
Poslední úprava: PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. (14.12.2017)

Metody výuky: přednášky, zápočet.

Vyučující: dr. Jan Kostřiba (e-mail: jan.kostriba@faf.cuni.cz)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. (14.12.2017)

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast při výuce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK