PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Chemická laboratorní technika - GB198
Anglický název: Chemical Laboratory Technique
Zajišťuje: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/28 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (ZB prez.2.r.)
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PharmDr. Lukáš Opálka, Ph.D.
Patří mezi: 2.úsek 2019/20-ZBIO
Prerekvizity : GB059, GB283
Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Petr Matouš (27.09.2019)
Předmět Chemická laboratorní technika seznamuje studenty se základními i pokročilými metodami využívanými v chemických laboratořích. Studenti se v rámci předmětu seznámí s funkcí a využitím základního vybavení chemické laboratoře, a dále s moderními postupy v syntéze anorganických a především organických látek, metodami separace látek, jejich purifikací a charakterizací.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petr Matouš (27.09.2019)

• účast na úvodním semináři před zahájením praktické výuky
• 100% účast na všech praktických cvičeních
• odevzdání všech získaných produktů dle zadání a vypracovaných protokolů z jednotlivých praktických cvičení vyučujícímu
• zisk minimálně 60 % bodů ze zápočtového testu

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petr Matouš (25.10.2019)

Povinná:

  • Klimešová, Věra, Kubicová, Lenka, Palát, Karel, Sova, Jaroslav. Seminární cvičení z obecné a anorganické chemie. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018, s. ISBN 978-80-246-3935-2.
  • Hrabálek, Alexandr. Chemická laboratorní technika pro farmaceuty. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016, s. ISBN 978-80-246-3515-6.

Doporučená:

  • Hrabálek, Alexandr. Laboratorní cvičení z organické chemie pro farmaceuty. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016, 162 s. ISBN 978-80-246-3417-3.
  • Vinšová, Jarmila. Laboratory manual for organic chemistry. Praha: Karolinum, 1995, 120 s. ISBN .
  • Palát, Karel, Macháček, Miloš. Laboratory manual for general and inorganic chemistry : určeno pro posl. farmaceut. fakulty Univ. Karlovy. Praha: Karolinum, 1993, 109 s. ISBN 80-7066-751-6.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Petr Matouš (27.09.2019)

- Bezpečnost práce v chemické laboratoři;
- Představení laboratoře – funkce, prostory;
- Laboratorní sklo – funkce, použití;
- Zahřívání; zdroje tepla, lázně;
- Míchání reakčních směsí;
- Chlazení; typy chladících aparatur, složení chladících směsí;
- Čištění pevných látek - krystalizace (ochlazením za horka nasyceného roztoku, změnou rozpustnosti, vysolování); užití aktivního uhlí;
- Čištění kapalin – destilace – prostá, frakční, s vodní párou, azeotropní, se vzdušným chladičem, vakuová, frakční, molekulová destilace při extrémním vakuu;
- Izolace pevných látek - odpařování (rotační vakuová odparka), srážení, filtrace (prostá filtrace, filtrace na skládaném filtru, použití Büchnerovy nálevky, Wilstätterovy jehly); sublimace;
- Extrakce – vytřepávání, mnohonásobná extrakce, macerace, digesce, perkolace, perforace – typy extraktorů a jejich využití;
- Sušení - kapalin, pevných látek, lyofilizace;
- Příprava plynů – vyvíjení, sušení plynů, práce s plyny;
- Charakterizace pevných látek - teplota tání; spektrální metody; index lomu; optická aktivita- specifická otáčivost;
- Princip a význam tenkovrstvé chromatografie v organické syntéze, metodika provedení;

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK