PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Farmakologie a toxikologie - GB180
Anglický název: Pharmacology and Toxicology
Zajišťuje: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:28/42 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: 30 / 30 (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (ZB navaz.)
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. (25.10.2019)
V rámci předmětu Farmakologie a toxikologie si studenti prohloubí své znalosti ze speciální farmakologie a toxikologie. Během přednášek a seminářů budou probírány jednotlivé farmakoterapeutické skupiny léčiv nebo toxinů různého původu. Jedná se především o tyto okruhy speciální farmakologie: léčiva ovlivňující vegetativní nervový systém, léčiva ovlivňující CNS, léčiva trávicího ústrojí, steroidní hormony, léčiva tlumící bolest, léčiva dýchacího systému, diuretika, cytostatika. Přednášky z toxikologie jsou zaměřeny především na léky navozenou orgánovou toxicitu (toxicita kardiovaskulárního systému, respiračního systému, hepatotoxicita atd) a dále na toxicitu nejčastějších návykových látek včetně ethanolu. Pro získání zápočtu je nutná účast na seminářích.
Literatura
Poslední úprava: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. (25.10.2019)

Povinná:

Doporučená:

 • . . In Jiřina Martínková a kolektiv. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů, 2. vydání . Praha: Grada, 2018, s. -. ISBN ..
 • . . In Lüllmann Heinz, Mohr Klaus, ... . Barevný atlas farmakologie . Praha: Grada, 2012, s. -. ISBN ..

Sylabus
Poslední úprava: PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. (25.10.2019)

Přednášky

 • Úvod do farmakologie –opakování
 • Léčiva ovlivňující vegetativní /periferní/ nervový systém
  • Léčiva ovlivňující adrenergní systém
  • Léčiv ovlivňující cholinergní systém
  • Léčiva uvolňující kosterní svalstvo / myorelaxancia /
 • Léčiva ovlivňující CNS -přehled
  • Celková anestetika
  • Léčiva navozující uklidnění a spánek /hypnosedativa/
  • Léčiva dráždící centrální nervový systém / psychostimulancia /
  • Léčiva proti chorobnému smutku / antidepresiva /
  • Léčiva proti úzkosti a strachu / anxiolytika /
  • Neuroleptika
  • Antiepileptika
  • Antiparkinsonika
 • Léčiva trávicího ústrojí
  • Antacida
  • Léčiva snižující vylučování HCl a další látky proti vředové chorobě /antiulceróza/
  • Léčiva proti zvracení / antiemetika /
  • Projímadla / laxativa /
  • Léčiva proti průjmům / antidiarhoika /
 • Steroidní hormony (přehled)
 • Léčiva tlumící bolest / analgetika /, nesteroidní antiflogistika
 • Antirevmatika /DMARDs/
 • Antibiotika a antivirotika

Semináře

 • Farmakologie srdce a oběhu
  • Farmakologie srdce
  • Léčiva proti vysokému krevnímu tlaku / antihypertensiva /
  • Léky proti angině pektoris
  • Venofarmaka
 • Léčiva dýchacího systému
  • Léčiva proti kašli / antitusika /
  • Léčiva usnadňující vykašlávání / expektorancia /
  • Léčiva proti bronchiálnímu astmatu
 • Diuretika
 • Léčiva proti nádorovému bujení / cytostatika / -přehled

TOXIKOLOGIE

Přednášky a semináře

Speciální toxikologie

 •  Toxikologie kardiovaskulárního systému
 •  Toxikologie respiračního systému
 •  Toxikologie ledvin
 •  Hepatotoxicita
 •  Centrální stimulancia a halucinogeny
 •  Farmako-toxikologie ethanolu

 

 

Studijní opory
Poslední úprava: PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. (25.10.2019)

https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/KFLT/?path=farmakologie+a+toxikologie

Přednásky a semináře v elektronické formě.

MOOC TOXOER (https://toxoer.com/)

Metody výuky
Poslední úprava: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. (26.12.2017)

Přednášky a semináře.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK