PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Laboratorní hematologie II - GB155
Anglický název: Laboratory Hematology II
Zajišťuje: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:28/14 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (ZB, prez.3.r., 1.navaz.)
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Petr Sadílek, Ph.D.
Patří mezi: 3.úsek 2019/20-ZBIO
Prerekvizity : GB200
Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Petr Sadílek, Ph.D. (20.12.2017)
Hematologie je vědní obor, který se zabývá studiem krve a jejích složek. Kromě studia bílých a červených krvinek se zabývá i problematikou krevního srážení, tj. funkcí krevních destiček a koagulačních faktorů. Její úloha je dána samotnou povahou krve. Jedná se o jediný orgán, který přichází do styku s téměř všemi tkáněmi těla. Hematologická vyšetření tak patří v dnešní době mezi jedny z nejdůležitějších a nejčastějších laboratorních vyšetření, která mohou lékařům poskytnout důležité informace o nemocném. Předmět Laboratorní hematologie II se zabývá nádorovými i nenádorovými onemocněními krvetvorby a dále pak srážlivostí krve (hemostázou), jejím vývojem, složkami, mechanismy, patologickými stavy – krvácivými i trombotickými a možnostmi antitrombotické léčby, včetně jejího laboratorního monitorování. Témata: Nemoci hematopoetické kmenové buňky, Nemoci červené krvinky, Nemoci krevní destičky, Nenádorové změny v bílé krevní řadě, Nádorová onemocnění krvetvorby, Hemostáza a její vývoj, Složky a mechanismy hemostázy, Krvácivé stavy, Trombofilní a trombotické stavy, Antitrombotická léčba a její monitorování
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ilona Fátorová (30.10.2019)

Písemná zkouška

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Petr Sadílek, Ph.D. (20.12.2017)

Povinná:

 • Pecka, Miroslav. Laboratorní hematologie v přehledu. Český Těšín: Finidr, 2006, 304 s. ISBN 80-86682-03-X.
 • Pecka, Miroslav. Laboratorní hematologie v přehledu. Český Těšín: Finidr, 2002, 160 s. ISBN 80-86682-00-5.
 • Pecka, Miroslav Bláha, Milan. Praktická hematologie : laboratorní metody. Český Těšín: Infiniti art, 2010, 343 s. ISBN 978-80-903871-9-5.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Josef Marek (06.02.2018)

PATOFYZIOLOGIE NEMOCÍ KREVNÍCH BUNĚK

Nemoci hematopoetické kmenové buňky

 • Dřeňové útlumy

Nemoci červené krvinky

 • Polyglobulie, hemochromatóza
 • Anémie

Nemoci krevních destiček

 • Trombocytopenie
 • Trombocytopatie
 • Trombocytózy, trombocytémie

Nenádorové změny v bílé krevní řadě

 • Změny v počtech buněk bílé řady
 • Změny v počtu a rozpočtu buněk bílé řady
 • Reaktivní stavy v bílé řadě

Nádorová onemocnění krvetvorby

 • Akutní leukemie
 • Myelodysplastický syndrom
 • Chronická myeloproliferativní onemocnění
 • Lymfoproliferativní onemocnění

FYZIOLOGIE A PATOFYZIOLOGIE HEMOSTÁZY

Hemostáza

 • Úvod
 • Vývoj hemostázy

Složky a mechanismy hemostázy

 • Cévní stěna, endotel
 • Složka tkáňová
 • Krevní destička – primární hemostáza
 • Plazmatický koagulační systém
 • Fibrinolytický systém
 • Inhibitory hemostázy

Krvácivé stavy

 • Krvácivé stavy z cévních příčin
 • Krvácivé stavy z poruchy krevních destiček
 • Koagulopatie

Trombofilní a trombotické stavy

 • Vrozené trombofilní stavy
 • Získané trombofilní stavy
 • Sekundární trombofilní stavy
 • Trombóza

Antitrombotická léčba a její monitorování

 • Antikoagulační léčba
 • Protidestičková léčba
 • Trombolytická léčba
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK