PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Transfuziologie II - GB050
Anglický název: Transfusiology II
Zajišťuje: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:28/28 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: ( ZB 1.r.navaz.)
Další informace: http://ziologie
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Gabriela Červená, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: REHACEKV/FAF.CUNI.CZ (28.01.2013)
Výuka předmětu Transfuzní lékařství II. seznamuje studenty s praktickými a moderními postupy v transfuzní praxi. Hlavními tématy jsou: a) výroba transfuzních přípravků na transfuzním oddělení (odběr dárců krve a krevních složek, zpracování odebrané krve; výroba, testování, skladování a kontrola kvality transfuzních přípravků); b) laboratorní vyšetření (imunohematologie erytrocytů, leukocytů a trombocytů, diagnostika antigenů a protilátek, předtransfuzní testy kompatibility); c) klinická transfuziologie (zásady účelné hemoterapie, indikace podání jednotlivých transfuzních přípravků); d) komplikace transfuze; e) krevní deriváty.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Gabriela Červená, Ph.D. (24.10.2019)

Doporučená:

 • Řeháček V., Masopust J. a kol.. Transfuzní lékařství. Praha: Grada Publishing, 2013, 237 s. ISBN 978-80-247-4534-3.
 • Masopust J., Písačka M.. Praktická imunohematologie - Erytrocyty. Praha: Mladá fronta, 2016, 391 s. ISBN ISBN 978-80-204-3740.
 • Penka M., Tesařová E. a kol. . Hematologie a transfuzní lékařství II, Transfuzní lékařství. Praha: Grada Publishing, 2012, 192 s. ISBN 978-80-247-3460-6.
 • . Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components, 19th edition 2017. Strasbourg: Council Europe Publishing, 2017, s. ISBN 978-92-871-8415-3 .
 • Daniels G., Bromilow I.. Essentials Guide to Blood Groups. : Blackwell Publishing, 2007, 128 s. ISBN 978-1-4051-5349-2.
 • Engelfriet C.P., Meulenbroek A.J.. Imunohematologie. Amsterdam: Sanguin, 2003, s. ISBN ISBN 90-5267-029-3 .
 • Murphy M.F., Pamphilon D.H.. Practical Transfusion medicine. : Blackwell Publishing, 2002, 576 s. ISBN 0-632-05114-0 .
 • Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP [online]. Dostupné z: https://www.transfuznispolecnost.cz/

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Barbora Honegrová, Ph.D. (29.10.2019)
 • Dárcovství krve, typy odběrů krve, indikace a kontraindikace dárcovství, vyšetření dárce, vyloučení dárce
 • Odběr, konzervační roztoky, zpracování odběru, skladování transfuzních přípravků (TP), kontrola kvality TP
 • Autotransfuze, výhody a nevýhody, typy
 • Základní a speciální TP, indikace podání jednotlivých TP. Podání transfuze – postup
 • Alternativy transfuze. Účelná hemoterapie.
 • Rizika transfuze, potransfuzní reakce, typy, opatření
 • Systém jištění jakosti transfuzního oddělení, správná výrobní praxe
 • Průmyslové zpracování plazmy, deriváty plazmy, indikace, podání, rizika
 • Léčebné výkony v transfuzní medicíně
 • Krevní skupiny a choroby, hemolytické onemocnění novorozence, využití imunohematologie v soudním lékařství a genetice
 • Transplantace kostní dřeně, registr dárců kostní dřeně
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK