PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Selected Methods of Pharmaceutical Technology - GAPS352
Anglický název: Selected Methods of Pharmaceutical Technology
Zajišťuje: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:0/42, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (5)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: GF352
Garant: doc. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Lucie Navrátilová (26.06.2020)
Předmět umožní studentům se zájmem o práci ve farmaceutickém průmyslu získat hlubší teoretické i praktické znalosti z oblasti některých specializovaných výrobních a kontrolních postupů farmaceutické technologie. Metody zařazené do výuky jsou spojené s hodnocením vstupních surovin, přípravou meziproduktů či výrobou finálních léčivých přípravků a jejich hodnocením. Předmět svým zaměřením navazuje na ostatní předměty umožňující profilaci studentů k farmaceutické technologii
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Ing. Lucie Navrátilová (26.06.2020)

Podmínky udělení udělení zápočtu - 100% účast ve výuce, protokoly

Zkouška - písemná

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Lucie Navrátilová (26.06.2020)

Doporučená:

 • Evropská lékopisná komise. Evropský lékopis 9. vydání . : Council of Europe : Strasbourg, 2016, s. ISBN ISBN 978-92-871-8127.
 • Celik, Metin (ed.). Pharmaceutical powder compaction technology . New York: Informa Healthcare, 2011, 143-204; 205-234 s. ISBN 978-142008917-2.
 • Augsburger, L.L., Hoag, S.W.. Pharmaceutical dosage forms: Tablets . New York: Informa Healtcare USA, Inc., 2008, 251-267 s. ISBN 978-0-8493-9014-2.
 • Rowe, Raymond C. Sheskey, Paul J. Cook, Walter G. (eds.). Handbook of pharmaceutical excipients / edited by Raymond C. Rowe, Paul J. Sheskey, Walter G. Cook . London: Pharmaceutical Press, 2012, 1033 s. ISBN 978-0-85711-027-5.
 • Nyström, Christer (ed.). Pharmaceutical powder compaction technology . New York: Marcel Dekker, 1996, 77-97 s. ISBN 0-8247-9376-5.
 • PARIKH, D. M. Handbook of Pharmaceutical Granulation Technology . New York: Informa Healthcare USA. Inc, 2013, 98-125;204-260 s. ISBN 978-1-4398-0789-7.
 • Mezger, T.G. The Rheology Handbook 4th Edition . Hanover: Vincentz Network , 2014, s. ISBN 3-86630-842-6.

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Lucie Navrátilová (26.06.2020)
 • Diferenciální skenovací kalorimetrie
  • charakterizace biodegradabilních polymerů pomocí DSC (stanovení teploty skelného přechodu Tg)
  • plastifikace polymerů
  • vliv typu a koncentrace plastifikátoru na Tg
  • inkorporace léčiva do polymeru (metoda tavení, plastifikace, rozpouštění)
  • termická analýza tuhých polymerních disperzí
 • Heliová pyknometrie, porozimetrie
  • měření hustoty pomocných látek pro tablety
  • stanovení hustoty a pórovitosti tablet v závislosti na lisovacím tlaku
 • Stanovení povrchového napětí kapalin
  • Stanovení povrchového napětí vody
  • Stanovení povrchového napětí roztoků tenzidů (kationtového, aniontového a neiontového)
 • Rheologické hodnocení léčivých přípravků
  • analýza tokové křivky pomocí vhodných modelů
  • charakterizace polotuhých přípravků pomocí Herschel-Bulkely modelu (určení koeficientu konzistence a indexu tokového chování)
  • hodnocení tixotropních léčivých přípravků
  • vliv změny složení léčivého přípravku a technologie přípravy na reologické charakteristiky
 • Fluidní granulace
  • vliv procesních parametrů na kvalitu granulátu
  • příprava granulátu a jeho hodnocení
 • Sprejové sušení
  • vliv procesních parametrů sprejového sušení na kvalitu produktu
  • hodnocení sprejově sušeného produktu
 • Hodnocení lisovatelnosti tabletovin a účinku mazadel
  • hodnocení energetického profilu lisovacího procesu suchých pojiv a přímo lisovatelných tabletovin 
  • hodnocení konsolidačních vlastností suchých pojiv a přímo lisovatelných tabletovin pomocí pevnosti tablet v tahu
  • hodnocení účinku mazadel v tabletovině
 • Disoluční testy
  • stanovení disolučního profilu léčiva uvolňovaného z tablet s prodlouženým uvolňováním léčiva
  • porovnání košíčkové, míchadlové a průtokové disoluční metody
  • vliv nastavení disolučních testů na disoluční profily
Metody výuky -
Poslední úprava: Ing. Lucie Navrátilová (26.06.2020)

semináře a praktická výuka

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Lucie Navrátilová (26.06.2020)

zápočet

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK