PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Radiopharmacy - GAPS248
Anglický název: Radiopharmacy
Zajišťuje: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:28/28, Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: GAF248
Vysvětlení: (F 4.r.)
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc.
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit posluchače teoreticky, a z hlediska metodických přístupů i prakticky, s přípravou, kontrolou a klinickými aplikacemi radiofarmak. Pozornost je věnována i použití radioaktivně značených látek ve výzkumu a dalších oblastech. Do výuky je zařazena i exkurze na oddělení nukleární medicíny. Témata: Struktura atomu, Typy radioaktivních přeměn, Interakce ionizujícího záření s biologickými systémy, Požadavky na radiofarmaka, Výroba a příprava radiofarmak, Kontrola kvality radiofarmak, Klinické použití radiofarmak.
Poslední úprava: Trejtnar František, prof. PharmDr., CSc. (30.09.2021)
Podmínky zakončení předmětu -

Pro získání zápočtu musí být splněny následující podmínky:

1. Účast na úvodním semináři zaměřeném na výpočty týkající se radioaktivity.

2. Účast na praktických cvičeních a úspěšné zvládnutí praktické úlohy z přípravy a kontroly radiofarmak. 

3.  Účast na exkurzi na oddělení nukleární medicíny v nemocnici.

Poslední úprava: Trejtnar František, prof. PharmDr., CSc. (30.09.2021)
Sylabus -

Přednášky

Fyzikální základy radioaktivity

 • Struktura atomu

 • Pravidla radioaktivního rozpadu

 • Druhy radioaktivních přeměn

Základy měření radioaktivity

 • Plynem plněné detektory

 • Scintilační detektory

 • Přístroje pro měření a zobrazování radioaktivity in vivo

Produkce radionuklidů

 • Výroba v nukleárních reaktorech

 • Produkce radionuklidů v cyklotronech

 • Princip generátorů radionuklidů

Charakteristika radiofarmak

 • Definice radiofarmaka

 • Ideální vlastnosti radiofarmak

Kontrola kvality radiofarmak

 • Možnosti biologického testování

 • Fyzikálně-chemické testy

 • Vyšetření radionuklidové čistoty

 • Stanovení radiochemické čistoty

Hromadná produkce radiofarmak

 • Primární lékařské radionuklidy

 • Radioaktivně značené sloučeniny pro klinické užití

 • Využití generátorů radionuklidů

 • Kity pro přípravu radiofarmak

   

Příprava radiofarmak v nemocnicích

 • Radiofarmaka pro přímé užití

 • Příprava radiofarmak na odděleních z kitů

 • Radiofarmaka připravovaná bezprostředně při podání

 • Radiofarmaka připravovaná z biologického materiálu

 • Techneciem značená radiofarmaka

 • Indiem značená radiofarmaka

 • Krátkodobá radiofarmaka

Diagnostické použití radiofarmak

 • Diagnostika chorob centrálního nervového systému

 • Diagnostika ledvinných onemocnění

 • Diagnostické využití radiofarmak v kardiologii

 • Radiodiagnostika plicních chorob

 • Zobrazení jaterních funkcí

 • Diagnostika kostních patologií

 • Vyšetření funkce štítné žlázy

 • Zobrazování onkologických lézí

 • Diagnostika infekcí a zánětu

Terapeutické aplikace radiofarmak

 • Léčba myeloproliferativních chorob

 • Léčba nemocí štítné žlázy

 • Radioterapie artritid

 • Paliativní léčba metastáz

 • Využití monoklonálních protilátek a receptorově specifických peptidů

 

Praktická cvičení

 • Měření radioaktivity

 • Výpočet radioaktivních přeměn

 • Práce s generátory radionuklidů

 • Příprava radiofarmak

 • Kontrola radiochemické a radionuklidové čistoty

 • Exkurze na oddělení nukleární medicíny

Poslední úprava: Trejtnar František, prof. PharmDr., CSc. (30.09.2021)
Požadavky ke zkoušce -

Pro složení zkoušky je třeba získat zápočet a prokázat znalosti z okruhu, který je uveden v sylabu předmětu.

Poslední úprava: Trejtnar František, prof. PharmDr., CSc. (30.09.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK