PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pathological Physiology for Pharmacists - GAPS137
Anglický název: Pathological Physiology for Pharmacists
Zajišťuje: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:42/28, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F,2.r.)
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Kategorizace předmětu: >
Anotace -
Poslední úprava: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. (29.09.2021)
Cílem předmětu Patologické fyziologie pro studenty farmacie je podat ucelený obraz vybraných patologických stavů, které jsou pro farmaceuta důležité zejména s ohledem na lékovou problematiku. Předmět se zaměřuje na základní informace týkající se etiopatogeneze onemocnění, patofyziologických aspektů a významných klinických symptomů u významných onemocnění orgánových systémů a tkání.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. (29.09.2021)

Rules for the credit

Ø  No absence in the seminars (exception max 2 absences in illness)

Ø  In case of missing in the class →

o   Missing on illness – paper from the physician

o   The compensation of an absence – seminar work

Ø  Late arrival at seminars (5 or more minutes late) means extra seminar work.

Ø  Everybody must submit the Seminar Work in the PowerPoint presentation including speech presentation on practical classes (every student will choose the topic for the presentation from the list of topics)

Ø  PowerPoint presentation must be 8-10 minutes long, it must not be read from any paper or notes.

Ø  If student cannot present the presentation (in case of illness or any other reason), he/she must choose another topic from the list and do the presentation in another seminar.

 

Rules for the exam

Ø  Obtaining the credit is necessary in order to pass the exam

Ø  Oral exam only

Ø  Registration for exam possible only via SIS system

Ø  Student will choose 2 questions from the list of questions for Pathological Physiology (available in Study materials)

Ø  Teachers might ask additional questions from different areas of Pathological physiology

Ø  All chosen and asked question are equal with respect to validity of exam and exam results (exam mark)

Literatura
Poslední úprava: Ing. Hana Krieglerová (02.08.2021)

Povinná:

  • Huether, Sue E. McCane, Kathryn L. (eds.). Understanding pathophysiology. Saint Louis: Mosby, 2000, 1196 s. ISBN 0-323-00791-0.
  • Kaufman, Christian E. McKee, Patrick A. (eds.). Essentials of pathophysiology. Boston : Philadelphia: Little, Brown and company ; Lippincott Williams & Wilkins, , 799 s. ISBN 0-316-48405-9.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. (29.09.2021)

·         Patofyziologie nekrózy (typy) a apoptózy (mechanizmus), rozdíly mezi nekrózou a apoptozou, poruchy pigmentace (přehled)

·         Poruchy účinku hormonů na receptorové úrovni, rozdělení a příklady

·         Patofyziologie horečky a její vliv na funkce organismu, hypertermie a hypotermie, sepse

·         Etiopatogeneze nádorového bujení, klinická klasifikace a příklady

·         Histopatologická klasifikace nádorů, paraneoplastické jevy a jejich příklady

·         Vysvětlení a příklady termínů hypertrofie, atrofie, hyperplazie, metaplazie, dysplazie, trombóza, embolie, hyperemie a metastáza (patogeneze a důsledky pro organismus)

·         Patofyziologie zánětlivé reakce, mediátory zánětu a jejich vliv na funkce organismu, patofyziologická klasifikace zánětu

·         Patofyziolologie edémů a příklady jejich výskytu u různých nemocí

·         Klasifikace, patogeneze a důsledky šokových stavů

·         Patofyziologie stresové reakce, vybraná psychosomatická onemocnění a jejich patofyziologické příčiny

·         Definice, klasifikace a patogeneze bolesti

·         Patologické formy dýchání, patofyziologie obranných dýchacích reflexů, patologie pleurální dutiny

·         Obstrukční plicní nemoci (astma bronchiale, emfyzém, bronchiektázie, chronická bronchitis a ChOPN)

·         Restrikční plicní choroby (ARDS, atelektáza, fibróza, TBC, edém plic)

·         Bronchogenní karcinom plic, zánětlivá onemocnění plic, pneumokoniózy

·         Příčiny, patofyziologie a důsledky aterosklerózy

·         Poruchy metabolismu lipidů, příklady a klinické důsledky

·         Příčiny a patofyziologie ischemické choroby srdeční (angina pectoris, infarkt myokardu)

·         Příčiny, patofyziologie rozdělení a důsledky arteriální hypertenze

·         Klasifikace, příčiny a důsledky poruch převodního systému srdečního

·         Rozdělení, patofyziologie a důsledky získaných chlopňových vad srdce

·         Etiopatogeneze a důsledky srdeční insuficience (selhání „dopředu“ a „dozadu“)

·         Diabetes mellitus, příčiny, typy, přehled akutních a chronických důsledků diabetu

·         Příčiny vzniku, patofyziologie a klinické důsledky metabolického syndromu a inzulinové rezistence

·         Glomerulopatie s nefrotickým a nefritickým obrazem (etiopatogeneze, patofyziologie, příklady a důsledky), rozdíly mezi nefrotickým a nefritickým syndromem

·         Akutní a chronické selhání ledvin (příčiny, patofyziologie, rozdíly a důsledky)

·         Poruchy acidobazické rovnováhy, rozdělení a vliv na funkce organismu

·         Žaludeční a střevní dyspepsie (klasifikace a příklady onemocnění)

·         Onemocnění jícnu a žaludku (gastritidy, vředová choroba, karcinom)

·         Zánětlivá a nádorová onemocnění tenkého střeva a tlustého střeva (akutní enteritis, Crohnova choroba, ulcerózní kolitis, celiakie, kolorektální karcinom, hemeroidy)

·         Onemocnění žlučníku, pankreatu (akutní a chronická pankreatitida) a peritonea (peritonitida)

·         Ikterus, ascites, portální hypertenze, příčíny, projevy a patofyziologické vysvětlení

·         Onemocnění jater (insuficience, encefalopatie, cirhóza, steatóza, Wilsonova choroba, hepatitídy)

·         Poruchy homeostázy sodíku, draslíku  a vápníku

·         Projevy deficitu vitamínů (vitaminy A, D, E, K, skupiny B, C)

·         Projevy deficitu základních minerálních látek (vápníku, hořčíku, draslíku, sodíku, železa, zinku, selenu)

·         Patofyziologie a důsledky poruch výživy a metabolizmu (anorexie, malnutrice, bulimie, obezita)

·         Patogeneze a příklady endokrinních poruch hypothalamu a hypofýzy

·         Etiopatogeneze a patofyziologie endokrinních poruch štítné žlázy a příštítných tělísek (hypo a hyperfunkce, struma)

·         Etiopatogeneze a patofyziologie poruch nadledvin I (Addisonova choroba, Cushingova nemoc a syndrom)

·         Etiopatogeneze a patofyziologie poruch nadledvin II (hypoaldosteronismus, sekundární a terciární hypofunkce kůry nadledvin, primární a sekundární hyperaldosteronismus)

·         Neurologická onemocnění CNS (patofyziologie epilepsie, Parkinsonovy a Huntingtonovy nemoci)

·         Demyelinizační a autoimunní onemocnění CNS (RSM, encephalomyelitis, myastenia gravis), ALS

·         Neuroinfekce – parazitární, bakteriální a virová/prionová postižení nervového systému, encefalopatie (přehled)

·         Amnézie, poruchy paměti, patogeneze neurodegenerativních onemocnění mozku

·         Patogeneze afektivních poruch (deprese, úzkost, ADHD), schizofrenie, autismus

·         Úrazy hlavy, poškození mozku a CMP (přehled), edém mozku a intrakraniální hypertenze

·         Centrální a periferní obrna, CMP a příklady poruch v oblasti periferního neuronu a mozečku, afázie

·         Kvantitativní a kvalitativní poruchy vědomí, delirium, poruchy spánku

·         Klasifikace a příčiny anémii I (kompenzační mechanismy tkáňové hypoxie, anémie sideropenická a megaloblastová)

·         Klasifikace a příčiny anémií II (anémie ze zvýšených ztrát, polycytémie)

·         Poruchy hemokoagulace (krvácivé stavy, diseminovaná intravaskulární koagulace, tromboembolické choroby), poruchy primární hemostázy (poruchy trombocytů, vaskulopatie)

·         Onemocnění bílé krevní složky (choroby hematopoetické kmenové buňky, reaktivní změny bílých krvinek, leukémie, zhoubné lymfoproliferativní choroby, paraproteinémie, myelofibróza)

·         Patologie mužského reprodukčního systému (hyperplazie prostaty, karcinom prostaty, infertilita)

·         Poruchy menstruačních cyklů (amenorea, metroragie, menoragie, poly-, oligo-, hyper-, hypomenorea, PMS, dysmenorea)

·         Karcinomy prsu a děložního čípku, vulvovaginitidy (příčiny, rizikové faktory, klinická manifestace)

·         Onemocnění pohybové soustavy (zánětlivá a degenerativní onemocnění kloubů a páteře – progresivní polyartritida, osteoartróza, ankylosující spondylartritis, spondylartrosis, mimokloubní revmatismus; myopatie, dna)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK