PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Natural Drugs I - GAPS035
Anglický název: Natural Drugs I
Zajišťuje: Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky (16-16230)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:28/28, Z [HS]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F, 2.roč.)
Staré označení: F035
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Farmacie > Předměty farmacie speciální
Anotace -
Předmět seznamuje studenty s poznatky v oblasti léčiv přírodního původu (rostliny,mikroorganismy, živočišné produkty) a to z hlediska poznání chemické struktury účinných látek, jejich biosyntézy, možností jejich technologického získávání i terapeutického použití v humánní a veterinární medicíně. Získávají zde rovněž poznatky o zákonných normách a specifikách, které řídí jejich použití
Poslední úprava: Cahlíková Lucie, prof. Ing., Ph.D. (08.02.2022)
Podmínky zakončení předmětu -

Získání zápočtu :

100% účast na praktických cvičeních,

zápočtový test z praktických cvičení,

dva průběžné testy z přednášek.

Poslední úprava: Cahlíková Lucie, prof. Ing., Ph.D. (08.02.2022)
Literatura -

Doporučená:

  • Samuelsson, Gunnar. Drugs of natural origin : a textbook of pharmacognosy. Stockholm: Swedish Pharmaceutical Society, 1999, 551 s. ISBN .

Poslední úprava: Cahlíková Lucie, prof. Ing., Ph.D. (08.02.2022)
Sylabus -

 

Introduction into natural products, Classification of metabolites

Secondary metabolites of plants: Alkaloids I: introduction, basic classification, characterization and chemical properties of alkaloids

Secondary metabolites of plants: Alkaloids II – biosynthesis and biological activity

Secondary metabolites of plants: Alkaloids III -biosynthesis and biological activity

Secondary metabolites of plants: Alkaloids IV -biosynthesis and biological activity

Further groups of secondary metabolites from plants (glucosinolates, cyanogenic glycosides, betalaines, sulfur compounds etc.)

Secondary metabolites of plants: Polyketides: aliphatic (fats, oils, waxes), aromatic (anthraquinone and dianthrone derivatives). Phloroglucinol derivatives. Cannabinoids.

Secondary metabolites of plants: Shikimates: biogenesis, classification: phenylpropanoids, lignans, coumarins, benzoic acid derivatives, simple phenols, simple naphthoquinones

Secondary metabolites of plants: Shikimates with participation of the polyketide pathway: flavonoids, flavonolignans, tannins, arylalkanones, stilbenes, xanthones

Secondary metabolites of plants: Terpenoids I - substances derived from mevalonic acid, biogenesis: basic classification, monoterpenes, iridoids, sesquiterpenes

Secondary metabolites plants: Terpenoids II - substances derived from mevalonic acid: diterpenes, triterpenes, steroids, saponins, cardioactive glycosides, tetraterpenes, polyterpenes

Secondary fungal metabolites, Marine natural products I

Marine natural products II, Metabolites of animals,

Secondary metabolites as inspiration for medicinal chemistry

 

Poslední úprava: Cahlíková Lucie, prof. Ing., Ph.D. (08.02.2022)
Metody výuky -

Přednášky, semináře, praktická cvičení

Poslední úprava: Cahlíková Lucie, prof. Ing., Ph.D. (08.02.2022)
Požadavky ke zkoušce -

Znalosti z přednášek

Poslední úprava: Cahlíková Lucie, prof. Ing., Ph.D. (08.02.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK