PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Natural Drugs FSE - GAPS008
Anglický název: Natural Drugs FSE
Zajišťuje: Sekce pro státní závěrečné zkoušky (16-16900)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, SZ [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.
Patří mezi: 2. úsek 2022/23 - PS
Prerekvizity : GAPS304
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Hana Krieglerová (07.11.2018)
Předmět seznamuje studenty s poznatky v oblasti léčiv přírodního původu (rostliny,mikroorganismy, živočišné produkty) a to z hlediska poznání chemické struktury účinných látek, jejich biosyntézy, možností jejich technologického získávání i terapeutického použití v humánní a veterinární medicíně. Získávají zde rovněž poznatky o zákonných normách a specifikách, které řídí jejich použití
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Ing. Hana Krieglerová (07.11.2018)

Získání zápočtu (100% účast na praktických cvičeních, protokoly,splnění průběžných testů, splnění zápočtového testu)

Literatura
Poslední úprava: Ing. Hana Krieglerová (07.11.2018)

Povinná:

  • Gunnar Samuelson. Drugs of natural origin: a treatise of pharmacognosy . Sweden: Swedish Academy of Pharmaceutical Sciences, 2009, s. ISBN 978-91-976510-5-9.
  • Lenka Tůmová. Pharmacognosy: Pratical exercises for foreign students(textbook . Hradec Králové: Faculty of Pharmacy, Charles University, 2001, s. ISBN .
  • Daniel, Mammen. Medicinal plants : chemistry and properties . Enfield, (NH): Science Publishers, 2006, 250 s. ISBN 1-57808-395-8.
  • Study-materials/KFG/

Doporučená:

  • Bruneton, Jean. Pharmacognosy, phytochemistry, medicinal plants . Paris: Lavoisier, 1995, 915 s. ISBN 2-7430-0028-7.
  • Max Wichtl. Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals . Stuttgart: Medpharm Scientific Publishers, 1994, s. ISBN 3-88-763-025-4.

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Hana Krieglerová (07.11.2018)

Alkaloidy
Pyridinové a piperidinové alkaloidy
Tropanové alkaloidy
Chinolinové alkaloidy
Izochinolinové alkaloidy
Indolové alkaloidy
Imidazolové alkaloidy
Steroidní a terpenické alkaloidy
Purinové alkaloidy
Silice, pryskyřice a balzámy

Metody výuky -
Poslední úprava: Ing. Hana Krieglerová (07.11.2018)

Přednášky v rozsahu 2 hodiny týdně. Praktická cvičení v roszsahu 4 hod týdně.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Hana Krieglerová (07.11.2018)

Získání zápočtu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK