PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Pathological Biochemistry for Pharmaceutical Sciences - GAPS001
Anglický název: Pathological Biochemistry for Pharmaceutical Sciences
Zajišťuje: Katedra biochemických věd (16-16160)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:28/14, Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (3.roč. F)
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Farmacie > Předměty farmacie speciální
Anotace -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. (09.01.2023)
Patobiochemie se zabývá poruchami biochemických dějů v organismu, biochemickými změnami v průběhu chorobných stavů a snaží se o jejich vysvětlení na molekulární úrovni. Při výuce předmětu jsou též probírány některé aspekty fyziologické biochemie člověka, které do patobiochemie uvádějí (např. biochemie trávení a vstřebávání, syntéza a odbourávání hemoglobinu, metabolismus lipoproteinů apod). Patobiochemie tak přispívá k přípravě studentů studijního programu Farmaceutické vědy pro budoucí pochopení významu a mechanismu farmakoterapeutických zásahů v organismu, tedy zejména pro farmakologii. Zároveň má předmět poskytnout přípravu těm, kteří uvažují o budoucí dráze pracovníka biomedicinského výzkumu. Témata: Oxidační stres a antioxidační ochrana, biochemie zánětu, biochemie novotvarů, dědičné metabolické poruchy, fyziologická a patologická biochemie lipidů, fyziologická a patologická biochemie sacharidů, fyziologická a patologická biochemie látek obsahujících dusík, patobiochemie nervového systému, fyziologická a patologická biochemie purinů a pyrimidinů, biochemie porfyrinů, patobiochemie hormonálních regulací.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. (09.01.2023)

Rules for credit obtaining

- attendance on seminars (absence can only be excused when written excuse from the general practitioner/specialist is provided)

elaboration, submission and presentation of a seminar work on the assigned topic

obtaining at least 41 points (55%) of the total number of points in 7 seminar tests

in case of not obtaining a sufficient number of points, the student will write a summary credit test (3 attempts)

Rules for oral examination

- oral exam only

- registration for exam possible only via SIS system

- student will draw 2 questions from the list of questions for Pathological Biochemistry for Pharmaceutical Sciences (available in Study materials)

- teachers might ask additional questions from different areas of Pathological biochemistry for Pharmaceutical Sciences

- all drawn and asked questions are equal with respect to validity of exam and exam results (exam mark)

 

 

Literatura -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. (09.01.2023)

Povinná:

 • null. . In Newsholme, E. A. Leech, A. R.. Functional biochemistry in health and disease . Chichester, UK ; Hoboken, N.J.: Wiley-Blackwell, 2009, s. -. ISBN 978-0-471-98820-5..
 • null. . In Litwack, Gerald. Human biochemistry and disease . Burlington: Elsevier Inc., Academic Press, 2008, s. -. ISBN 978-0-12-452815-4..
 • null. . In Champe, Pamela C., Harvey, Richard A. Ferrier, Denise R.. Lippincott's illustrated reviews: Biochemistry . Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins, 2008, s. -. ISBN 978-0-7817-6960-0..
 • null. . In Silbernagl, Stefan, Lang, Florian. Color atlas of pathophysiology . null: null, 2010, s. -. ISBN 978-3-13-116552-7..

Doporučená:

 • null. . In Murray, Robert K. Granner, Daryl K., Rodwell, Victor W.. Harper's illustrated biochemistry . New York: Lange Medical Books/McGraw-Hill, 2006, s. -. ISBN 978-0-07-125300-0..
 • null. . In Halliwell, Barry Gutteridge, John M. C.. Free radicals in biology and medicine . Oxford: Oxford university Press, 2015, s. -. ISBN 978-0-19-102698-0..

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. (09.01.2023)

 

PŘEDNÁŠKY

Úvod, mechanismy poškození buňky

 • Obecné mechanismy vedoucí k poškození či smrti buňky
 • Hlavní biochemické mechanismy buněčného poškození
 • Sled biochemických a morfologických změny při akutním ischemickém/hypoxickém poškození
 • Chemické poškození

Oxidační stres a antioxidační ochrana

 • Volné radikály, reaktivní formy dusíku a kyslíku (RONS)
 • Vznik volných radikálů a RONS
 • Fyziologické funkce RONS
 • Antioxidační systém organismu
 • Prolomení antioxidační ochrany organismu, oxidační stres
 • RONS v patologických procesech

Biochemie zánětu

 • Fáze zánětlivé odpovědi, lokální znaky zánětu, postup akutní zánětlivé odpovědi
 • Mediátory zánětu - biogenní aminy, kininy, lipidové mediátory, komplement, cytokiny, exogenní mediátory
 • Fagocytóza - mechanismy nitrobuněčného zabíjení
 • Systémové účinky zánětu - reakce akutní fáze, reaktanty akutní fáze, horečka, leukocytóza, hormonální změny, kachexie, bolest
 • Farmakoterapeutické zásahy do metabolismu mediátorů zánětu

Biochemie novotvarů

 • Nádorová onemocnění - základní pojmy, klasifikace
 • Nádorová transformace, metastázování, angiogeneze
 • Apoptóza
 • Faktory vyvolávající nádorovou transformaci - fyzikální, chemické a biologické příčiny vzniku nádorů.
 • Virové nádory. Virové a buněčné onkogeny, růstové faktory, telomery a telomerasa
 • Klinickobiochemické aspekty nádorů

Dědičné metabolické poruchy

 • Charakteristika, patogeneze a následky, dědičnost
 • Klinické projevy, léčba
 • Diagnostika dědičných metabolických poruch - celopopulační a selektivní screening

Fyziologická a patologická biochemie lipidů

 • Trávení a vstřebávání z GIT, poruchy
 • Lipoproteiny - složení, metabolismus
 • Dyslipoproteinémie
 • Biochemie aterosklerózy
 • Poruchy metabolismu složených lipidů – lipidózy

Fyziologická a patologická biochemie sacharidů

 • Trávení a vstřebávání sacharidů, poruchy těchto dějů
 • Základní metabolické cesty sacharidů a jejich poruchy - poruchy metabolismu fruktosy a galaktosy, glykogenózy
 • Složené cukry - poruchy glykosylace, mukopolysacharidózy
 • Regulace glykémie a její poruchy
 • Diabetes mellitus jako komplexní metabolická choroba - biochemie diabetu, molekulární výklad pozdních následků diabetu
 • Metabolický syndrom

Fyziologická a patologická biochemie látek obsahujících dusík

 • Bílkoviny, peptidy, látky nebílkovinného dusíku
 • Trávení bílkovin v GIT, vstřebávání aminokyselin z GIT, poruchy těchto dějů. Intracelulární degradace bílkovin, poruchy.
 • Tvorba a odstraňování amoniaku - biochemický výklad poruch ornithinového cyklu, hepatogenní encefalopatie
 • Dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - fenylketonurie, leucinóza, poruchy metabolismu sirných aminokyselin

Patobiochemie nervového systému

 • Poruchy skládání proteinů, následky
 • Degenerativní onemocnění nervového systému - Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, Huntingtonova chorea, prionová onemocnění

Nukleové kyseliny, metabolismus purinů a pyrimidinů

 • Regulace metabolismu purinů, poruchy, hyperurikémie, dna
 • Regulace metabolismu pyrimidinů, poruchy

Biochemie porfyrinů

 • Syntéza a metabolismus porfyrinů, regulace a jejich poruchy
 • Porfyrie, Hemoglobinopatie
 • Ikterus

Patobiochemie hormonálních regulací

 • Obecné principy hormonální signalizace
 • Endokrinní poruchy - hypofunkce, hyperfunkce
 • Poruchy syntézy a sekrece hormonů kůry nadledvin, poruchy sekrece hormonů štítné žlázy

 

SEMINÁŘE

Zpracování seminární práce na vybrané téma a její prezentace studentem v programu PowerPoint, rozbor a diskuse k vybranému tématu. Test z probrané látky podle tématu semináře.

 • Oxidační stres. Zánět, mediátory a biochemické markery.
 • Biochemie nádorové transformace, nádorové markery.
 • Poruchy metabolismu lipidů a lipoproteinů. Ateroskleróza.
 • Poruchy metabolismu cukrů, diabetes mellitus. Metabolický syndrom.
 • Poruchy metabolismu proteinů. Neurodegenerativní poruchy. Dědičné poruchy metabolismu aminokyselin.
 • Poruchy metabolismu porfyrinů, hemoglobinopatie, ikterus.
 • Poruchy metabolismů purinů a pyrimidinů. Poruchy hormonálních regulací.
Studijní opory -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. (09.01.2023)

nejsou

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. (09.01.2023)
Přednášky + semináře k vybraným tématům.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK