Pharmaceutical Technology I - GAF344
Anglický název: Pharmaceutical Technology I
Zajišťuje: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:56/70, Z [HS]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
Garant: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.
Patří mezi: 3.ročník 2023/24 AJ
Korekvizity : GAF308, GAF339, GAF341
Neslučitelnost : GAF310
Záměnnost : GAF188, GAF310
Je korekvizitou pro: GAF308, GAF250
Je prerekvizitou pro: GAF346
Je záměnnost pro: GAF310, GAF188
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (01.10.2021)
Výuka Farmaceutické technologie je zaměřena na tvorbu lékových forem s důrazem na jejich systematiku, využití pomocných látek v léčivých přípravcích, objasňování složení a struktury lékových forem v technologických a biofarmaceutických souvislostech, využití specifických farmaceutických výrobních operací a uplatňování farmaceuticko-technologických metod kontroly jakosti. Praktická výuka umožňuje studentům získání základních dovedností potřebných pro přípravu léků v lékárnách, pro výrobu a hodnocení léčivých přípravků. Seminární témata prohlubují znalosti specifických postupů používaných při formulaci, přípravě nebo hodnocení léčivých přípravků. Farmaceutická technologie 1 navazuje na Fyzikální základy lékových forem, představuje posluchačům pomocné látky v léčivých přípravcích a seznamuje specifickými výrobními operacemi a technologickými metodami kontroly jakosti farmaceutických přípravků.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (18.12.2017)

Podmínkou udělení zápočtu je splnění následujících podmínek:

 • Absolvování praktických cvičení a seminářů v rozsahu předepsaném studijním plánem. Požadována je 100% účast ve výuce
 • Řádné vedení protokolů z praktického cvičení
 • 75% správných odpovědí v každém ze závěrečných testů

Výuka je zakončena zkouškou. Předmět je součástí státní závěrečné zkoušky.

Literatura -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (01.10.2021)

Povinná:

 • Allen, Loyd V. (ed.). Science and practice of pharmacy. London ; Philadelphia: Pharmaceutical Press, 2013, 2 s. ISBN 978-0-85711-062-6.
 • Banker, Gilbert S., Rhodes, Christopher T., (eds.). Modern pharmaceutics. New York: Marcel Dekker, 2002, 838 s. ISBN 0-8247-0674-9.
 • Swarbrick, James, (ed.). Encyclopedia of pharmaceutical technology. Boca Raton: CRC Press, 2013, s. ISBN 978-18-418-4819-8.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (01.10.2021)

1. Lékové formy

 • Lékové formy a jejich klasifikace

 • Farmaceutické pomocné látky

 • Biofarmaceutické principy lékových forem

 • Farmaceutické disperzní soustavy

 • Tekuté lékové formy

 • Polotuhé lékové formy

 • Pevné lékové formy

 • Sterilní lékové formy

 • Inhalační přípravky

 • Lékové formy s modifikovaným uvolňováním

 • Principy cílené distribuce

2. Výrobní operace ve farmaceutické technologii

 • Úprava vody

 • Filtrace

 • Rozdrobňování, mletí

 • Mísení, homogenizace

 • Sušení, lyofilizace

 • Sterilizace

3. Kontrola a jištění jakosti lékových forem

 • Správná výrobní praxe

 • Stabilita léčivých přípravků, inkompatibility

 • Farmaceutické obaly

 • Dávková stejnoměrnost

 • Disoluční testy

 • Granulometrie

 • Reologické hodnocení

Studijní opory -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (18.12.2017)

Web FaF:

https://intranet.faf.cuni.cz/Study-materials/KFT/

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (18.12.2017)

přednáška

seminář

praktická výuka

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (18.12.2017)

U zkoušky studenti doloží splnění zápočtů (vytištěné potvrzení ze SIS)