Technology of Homoeopathic Preparations - GAF250
Anglický název: Technology of Homoeopathic Preparations
Zajišťuje: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:28/0, Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F 4.r.)
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.
Korekvizity : GAF344
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (01.10.2021)
Předmět Technologie homeopatických přípravků se již nevyučuje (od 2021/22)
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (19.12.2017)

Předmět je zakončen písemnou zkouškou

≥ 75% správných odpovědí

Literatura
Poslední úprava: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (18.12.2017)

Doporučená:

 • PROCHÁZKA . Homeopatie v lékárenství. Praha: Vodnář , 1995, 172 s. ISBN 80-84255-56-1.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (18.12.2017)
 • Historie homeopatie

 • Definice homeopatie

 • Základní homeopatická pravidla

 • Volba léku a jeho dávkování

 • Materia medica

 • Možnosti a limity homeopatie

 • Způsoby terapie běžných chorob

 • Suroviny pro výrobu homeopatických přípravků

 • Homeopatický léčivý přípravek

 • Základní homeopatické přípravky

 • Potenciace

 • Lékové formy

 • Výroba homeopatického léku

 • Stabilita

 • Výzkum v homeopatii

 • Registrace homeopatických léků

 • Způsoby terapie běžných chorob

Studijní opory -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (18.12.2017)

wweb FaF:

https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/KFT/?path=farmaceutick%c3%a1+technologie

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (18.12.2017)

přednáška

seminář

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (19.12.2017)

Předmět je zakončen písemnou zkouškou

≥ 75% správných odpovědí