Pathological Physiology for Pharmacists - GAF137
Anglický název: Pathological Physiology for Pharmacists
Zajišťuje: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:42/28, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F,2.r.)
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Kategorizace předmětu: >
Patří mezi: 2.ročník 2023/24 Pharmacy (EN19)
Korekvizity : GAF181
Je korekvizitou pro: GAF309, GAF155, GAF184
Je prerekvizitou pro: GAF339
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   
Anotace -
Cílem předmětu Patologické fyziologie pro studenty farmacie je podat ucelený obraz vybraných patologických stavů, které jsou pro farmaceuta důležité zejména s ohledem na lékovou problematiku. Předmět se zaměřuje na základní informace týkající se etiopatogeneze onemocnění, patofyziologických aspektů a významných klinických symptomů u významných onemocnění orgánových systémů a tkání.
Poslední úprava: Nachtigal Petr, prof. PharmDr., Ph.D. (14.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu - angličtina

RULES FOR THE OBTAINING CREDIT

 

Ø  There is a maximum of two absences in the seminar classes.

o   Absences in seminar classes can be excused only by an official medical document in English or the Czech language.

Ø  Suppose there are more than two absences (the official medical document in English or Czech language must excuse all absences). In that case, the student must write and pass an extra written credit test to obtain credit from the subject.

o   A credit test is a written test with 20 questions for the whole subject (multiple choice, only one correct answer) performed in the last week of the summer semester.

o   Students must gain at least 14 points in order to pass the credit test and obtain the credit.

o   There are three maximum attempts to pass the credit test. If a student fails to pass a credit test, the student cannot pass the subject this academic year.

Ø  In order to obtain the credit for this subject, the student must present Seminar Work as a PowerPoint oral (speech) presentation.

o   Two students will give the PowerPoint presentation.

o   Students will create a couple of pairs with other students and choose the topic for the presentation from the list of available topics.

o   Each presentation takes a minimum of 12 and a maximum of 15 minutes and contains a minimum of 15 and a maximum of 20 slides (see the sample presentation in the study materials).

o   Each student from the couple will present exactly half the presentation (half of the slides).

o   The presentation must use bullet points, simple schemes, or pictures.

o   Students must not read the presentation but comment on the bullet points, simple schemes, and pictures.

o   Students must not have any paper to read from or any other device to help during the presentation.

o   If students (couple) fail to follow these rules, they will have to choose another topic and prepare a new presentation.

o   If students fail for the second time, they cannot obtain the credit this academic year and cannot pass the exam this academic year.

o   If a student couple cannot present the seminar work (in case of illness or any other reason), they will present the presentation on a different day.

o    

Ø  Late arrival at seminars (5 or more minutes late 2 times and more) means extra written credit test.

 

RULES FOR THE EXAM

Ø  Obtaining the credit is necessary in order to participate and pass the exam.

Ø  There is an oral exam only

Ø  Registration for exams is possible only via the SIS system

Ø  The student will choose 2 questions from the list of questions for Pathological Physiology (available in Study materials)

Ø  Teachers might ask additional questions from different areas of Pathological physiology

Ø  All chosen and asked questions are equal with respect to the validity of the exam and exam results (exam mark)

Poslední úprava: Nachtigal Petr, prof. PharmDr., Ph.D. (14.02.2024)
Literatura

Povinná:

  • Huether, Sue E. McCane, Kathryn L. (eds.). Understanding pathophysiology. Saint Louis: Mosby, 2000, 1196 s. ISBN 0-323-00791-0.
  • Kaufman, Christian E. McKee, Patrick A. (eds.). Essentials of pathophysiology. Boston : Philadelphia: Little, Brown and company ; Lippincott Williams & Wilkins, , 799 s. ISBN 0-316-48405-9.

Poslední úprava: Nachtigal Petr, prof. PharmDr., Ph.D. (14.02.2024)
Sylabus -

·         Patofyziologie nekrózy (typy) a apoptózy (mechanizmus), rozdíly mezi nekrózou a apoptozou, poruchy pigmentace (přehled)

·         Poruchy účinku hormonů na receptorové úrovni, rozdělení a příklady

·         Patofyziologie horečky a její vliv na funkce organismu, hypertermie a hypotermie, sepse

·         Etiopatogeneze nádorového bujení, klinická klasifikace a příklady

·         Histopatologická klasifikace nádorů, paraneoplastické jevy a jejich příklady

·         Vysvětlení a příklady termínů hypertrofie, atrofie, hyperplazie, metaplazie, dysplazie, trombóza, embolie, hyperemie a metastáza (patogeneze a důsledky pro organismus)

·         Patofyziologie zánětlivé reakce, mediátory zánětu a jejich vliv na funkce organismu, patofyziologická klasifikace zánětu

·         Patofyziolologie edémů a příklady jejich výskytu u různých nemocí

·         Klasifikace, patogeneze a důsledky šokových stavů

·         Patofyziologie stresové reakce, vybraná psychosomatická onemocnění a jejich patofyziologické příčiny

·         Definice, klasifikace a patogeneze bolesti

·         Patologické formy dýchání, patofyziologie obranných dýchacích reflexů, patologie pleurální dutiny

·         Obstrukční plicní nemoci (astma bronchiale, emfyzém, bronchiektázie, chronická bronchitis a ChOPN)

·         Restrikční plicní choroby (ARDS, atelektáza, fibróza, TBC, edém plic)

·         Bronchogenní karcinom plic, zánětlivá onemocnění plic, pneumokoniózy

·         Příčiny, patofyziologie a důsledky aterosklerózy

·         Poruchy metabolismu lipidů, příklady a klinické důsledky

·         Příčiny a patofyziologie ischemické choroby srdeční (angina pectoris, infarkt myokardu)

·         Příčiny, patofyziologie rozdělení a důsledky arteriální hypertenze

·         Klasifikace, příčiny a důsledky poruch převodního systému srdečního

·         Rozdělení, patofyziologie a důsledky získaných chlopňových vad srdce

·         Etiopatogeneze a důsledky srdeční insuficience (selhání „dopředu“ a „dozadu“)

·         Diabetes mellitus, příčiny, typy, přehled akutních a chronických důsledků diabetu

·         Příčiny vzniku, patofyziologie a klinické důsledky metabolického syndromu a inzulinové rezistence

·         Glomerulopatie s nefrotickým a nefritickým obrazem (etiopatogeneze, patofyziologie, příklady a důsledky), rozdíly mezi nefrotickým a nefritickým syndromem

·         Akutní a chronické selhání ledvin (příčiny, patofyziologie, rozdíly a důsledky)

·         Poruchy acidobazické rovnováhy, rozdělení a vliv na funkce organismu

·         Žaludeční a střevní dyspepsie (klasifikace a příklady onemocnění)

·         Onemocnění jícnu a žaludku (gastritidy, vředová choroba, karcinom)

·         Zánětlivá a nádorová onemocnění tenkého střeva a tlustého střeva (akutní enteritis, Crohnova choroba, ulcerózní kolitis, celiakie, kolorektální karcinom, hemeroidy)

·         Onemocnění žlučníku, pankreatu (akutní a chronická pankreatitida) a peritonea (peritonitida)

·         Ikterus, ascites, portální hypertenze, příčíny, projevy a patofyziologické vysvětlení

·         Onemocnění jater (insuficience, encefalopatie, cirhóza, steatóza, Wilsonova choroba, hepatitídy)

·         Poruchy homeostázy sodíku, draslíku  a vápníku

·         Projevy deficitu vitamínů (vitaminy A, D, E, K, skupiny B, C)

·         Projevy deficitu základních minerálních látek (vápníku, hořčíku, draslíku, sodíku, železa, zinku, selenu)

·         Patofyziologie a důsledky poruch výživy a metabolizmu (anorexie, malnutrice, bulimie, obezita)

·         Patogeneze a příklady endokrinních poruch hypothalamu a hypofýzy

·         Etiopatogeneze a patofyziologie endokrinních poruch štítné žlázy a příštítných tělísek (hypo a hyperfunkce, struma)

·         Etiopatogeneze a patofyziologie poruch nadledvin I (Addisonova choroba, Cushingova nemoc a syndrom)

·         Etiopatogeneze a patofyziologie poruch nadledvin II (hypoaldosteronismus, sekundární a terciární hypofunkce kůry nadledvin, primární a sekundární hyperaldosteronismus)

·         Neurologická onemocnění CNS (patofyziologie epilepsie, Parkinsonovy a Huntingtonovy nemoci)

·         Demyelinizační a autoimunní onemocnění CNS (RSM, encephalomyelitis, myastenia gravis), ALS

·         Neuroinfekce – parazitární, bakteriální a virová/prionová postižení nervového systému, encefalopatie (přehled)

·         Amnézie, poruchy paměti, patogeneze neurodegenerativních onemocnění mozku

·         Patogeneze afektivních poruch (deprese, úzkost, ADHD), schizofrenie, autismus

·         Úrazy hlavy, poškození mozku a CMP (přehled), edém mozku a intrakraniální hypertenze

·         Centrální a periferní obrna, CMP a příklady poruch v oblasti periferního neuronu a mozečku, afázie

·         Kvantitativní a kvalitativní poruchy vědomí, delirium, poruchy spánku

·         Klasifikace a příčiny anémii I (kompenzační mechanismy tkáňové hypoxie, anémie sideropenická a megaloblastová)

·         Klasifikace a příčiny anémií II (anémie ze zvýšených ztrát, polycytémie)

·         Poruchy hemokoagulace (krvácivé stavy, diseminovaná intravaskulární koagulace, tromboembolické choroby), poruchy primární hemostázy (poruchy trombocytů, vaskulopatie)

·         Onemocnění bílé krevní složky (choroby hematopoetické kmenové buňky, reaktivní změny bílých krvinek, leukémie, zhoubné lymfoproliferativní choroby, paraproteinémie, myelofibróza)

·         Patologie mužského reprodukčního systému (hyperplazie prostaty, karcinom prostaty, infertilita)

·         Poruchy menstruačních cyklů (amenorea, metroragie, menoragie, poly-, oligo-, hyper-, hypomenorea, PMS, dysmenorea)

·         Karcinomy prsu a děložního čípku, vulvovaginitidy (příčiny, rizikové faktory, klinická manifestace)

·         Onemocnění pohybové soustavy (zánětlivá a degenerativní onemocnění kloubů a páteře – progresivní polyartritida, osteoartróza, ankylosující spondylartritis, spondylartrosis, mimokloubní revmatismus; myopatie, dna)

Poslední úprava: Nachtigal Petr, prof. PharmDr., Ph.D. (14.02.2024)