Pharmacognosy I - GAF035
Anglický název: Pharmacognosy I
Zajišťuje: Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky (16-16230)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:28/28, Z [HS]
Počet míst: neomezen / 40 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F, 2.roč.)
Staré označení: F035
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PharmDr. Tomáš Siatka, CSc.
Kategorizace předmětu: Farmacie > Předměty farmacie speciální
Patří mezi: 2.ročník 2023/24 Pharmacy (EN19)
Korekvizity : GAF369
Prerekvizity : GAF338
Je prerekvizitou pro: GAF304, GAF148
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   
Anotace -
Předmět seznamuje studenty s poznatky v oblasti léčiv přírodního původu (rostliny,mikroorganismy, živočišné produkty) a to z hlediska poznání chemické struktury účinných látek, jejich biosyntézy, možností jejich technologického získávání i terapeutického použití v humánní a veterinární medicíně. Získávají zde rovněž poznatky o zákonných normách a specifikách, které řídí jejich použití.
Poslední úprava: Siatka Tomáš, doc. PharmDr., CSc. (18.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Získání zápočtu (100% účast na praktických cvičeních, splnění testů z náplně přednášek Farmakognozie I, splnění testů z náplně praktických cvičení, makroskopická a mikroskopická identifikace drog).

Poslední úprava: Siatka Tomáš, doc. PharmDr., CSc. (18.09.2023)
Literatura -

Povinná:

  • Samuelson Gunnar. Drugs of natural origin: a treatise of pharmacognosy. Sweden: Swedish Academy of Pharmaceutical Sciences, 2009, s. ISBN 978-91-976510-5-9.
  • Daniel, Mammen. Medicinal plants : chemistry and properties. Enfield, (NH): Science Publishers, 2006, 250 s. ISBN 1-57808-395-8.
  • Study-materials/KFG/ [online]. Dostupné z: https://intranet.faf.cuni.cz/

Doporučená:

  • Bruneton, Jean. Pharmacognosy, phytochemistry, medicinal plants. Paris: Lavoisier, 1995, 915 s. ISBN 2-7430-0028-7.
  • Max Wichtl. Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals. Stuttgart: Medpharm Scientific Publishers, 1994, s. ISBN 3-88-763-025-4.

Poslední úprava: Siatka Tomáš, doc. PharmDr., CSc. (12.02.2022)
Sylabus -

Úvod, vývoj farmakognozie, základní pojmy, postavení farmakognozie v systému farmaceutických disciplín, Evropský a Český lékopis.

Primární metabolity rostlin a jejich farmakognostický význam.

Sekundární metabolity: Terpenoidy I – látky odvozené od kyseliny mevalonové, biogeneze: základní klasifikace, monoterpeny, iridoidy, seskviterpeny.

Sekundární metabolity: Terpenoidy II – látky odvozené od kyseliny mevalonové: diterpeny, triterpeny, steroidy, saponiny, kardioaktivní glykosidy, tetraterpeny, polyterpeny.

Sekundární metabolity: Polyketidy: alifatické (tuky, oleje, vosky), aromatické (antrachinonové a dianthronové deriváty). Floroglucinolové deriváty. Kanabinoidy.

Sekundární metabolity: Šikimáty: biogeneze, klasifikace: fenylpropanoidy, lignany, kumariny, deriváty kyseliny benzoové, jednoduché fenoly, jednoduché naftochinony.

Sekundární metabolity: Šikimáty se spoluúčastí polyketidové cesty: flavonoidy, flavonolignany, třísloviny, arylalkanony, stilbeny, xanthony.

Sekundární metabolity: Alkaloidy I: biogeneze, základní klasifikace, alkaloidy odvozené od ornitinu, lysinu, kyseliny asparagové, tyrozinu.

Sekundární metabolity: Alkaloidy II: alkaloidy odvozené od tryptofanu, kyseliny antranilové. Alkaloidy a pseudoalkaloidy vznikající transaminačními reakcemi. Xantinové deriváty. Glukosinoláty, kyanogenní glykosidy, betalainy, sirné sloučeniny.

Úvod do fytoterapeutického systému.

Lokálně používaná léčiva.

Pomocné látky přírodního původu.

Vitaminy.

 

Poslední úprava: Siatka Tomáš, doc. PharmDr., CSc. (18.09.2023)
Metody výuky -

Předmět je dvousemestrální s hodinovou týdenní dotací přednášek v obou semestrech 2 hodiny. Praktická cvičení jsou ve 4. semestru studia v rozsahu 2 hodin týdně.

Poslední úprava: Tůmová Lenka, doc. PharmDr., CSc. (19.12.2017)