PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Klinická imunologie - FPV28
Anglický název: Clinical Immunology
Zajišťuje: Ústav klinické imunologie a alergologie (15-630)
Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/45, Zk [HS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Alena Žaludová (20.02.2019)
Obranný a poškozující zánět. Charakteristiky obranného zánětu, přirozené obranné bariéry, mikrobiota, biomarkery, imunopotenciace. Charakteristiky poškozujícího zánětu, imunopatologické mechanismy, členění, biomarkery, imunosuprese. Vliv vnějšího prostředí na imunitní systém, možnosti modulace.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Alena Žaludová (20.02.2019)

nejsou

Literatura
Poslední úprava: Ing. Eva Faistová (15.02.2023)

Povinná: Krejsek J., Andrýs C., Krčmová I. Imunologie člověka, Garamon, Hradec Králové, 2016

ISBN: 978-80-86472-74-4.

Doporučená: Originální časopisecké zdroje (PubMed).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK