PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Imunologické laboratorní metody - FPV27
Anglický název: Immunology Laboratory Methods
Zajišťuje: Ústav klinické imunologie a alergologie (15-630)
Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/45, Zk [HS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Alena Žaludová (20.02.2019)
Imunochemické metody, principy, využití ve výzkumu. Metody využívané v buněčné imunologii, imunofenotypizace, průtoková cytometrie. Kultivace buněk, jejich charakterizace, sledování imunobiologické odpovědi.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Alena Žaludová (20.02.2019)

nejsou

Literatura
Poslední úprava: Alena Žaludová (20.02.2019)

Povinná: Krejsek J., Andrýs C., Krčmová I. Imunologie člověka, Garamon, Hradec Králové, 2016

ISBN: 978-80-86472-74-4.

Laboratorní příručka ÚKIA. https://www.fnhk.cz/ukia/seznam-metod/laboratorni-prirucka

Zapsané bloky v rámci projektu INODOK.

 

Doporučená: Originální časopisecké zdroje (PubMed).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK