PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy lékařské imunologie - FPV26
Anglický název: Fundamentals of Medical Immunology
Zajišťuje: Ústav klinické imunologie a alergologie (15-630)
Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/45, Zk [HS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Alena Žaludová (20.02.2019)
Genový a epigenový základ imunitní odpovědi. Regulace imunobiologických procesů na genové, molekulové a buněčné úrovni. Fyziologické obranné bariéry. Vrozená imunita, PAMP/DAMP, receptory PRR, formy buněčné smrti a jejich vztah k zánětu. Dendritické buňky a jejich imunobiologický význam. HLA systém a jeho imunobiologický význam. Základní charakteristiky specifické imunity, rozpoznávání, T a B lymfocytární systém, funkční polarizace, protilátky, homeostatické regulace. Slizniční obrana, přirozená mikrobiota. Obranný zánět namířený proti patogenům. Poškozující zánět, autoimunita, imunopatologie. Výživa a její imunomodulační efekty. Neuroimunologie. Imunomodulační zásahy, vakcinace.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Alena Žaludová (20.02.2019)

nejsou

Literatura
Poslední úprava: Alena Žaludová (20.02.2019)

Povinná: Krejsek J., Andrýs C., Krčmová I. Imunologie člověka, Garamon, Hradec Králové, 2016

ISBN: 978-80-86472-74-4.

Doporučená: Originální časopisecké zdroje (PubMed).Povinná: Krejsek J., Andrýs C., Krčmová I. Imunologie člověka, Garamon, Hradec Králové, 2016

ISBN: 978-80-86472-74-4.

Doporučená: Originální časopisecké zdroje (PubMed).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK