PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praxe a stáže - FPV25
Anglický název: Practice and internships
Zajišťuje: Ústav klinické imunologie a alergologie (15-630)
Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [DS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Alena Žaludová (20.02.2019)
Stáž/e na zahraniční instituci v souhrnné délce nejméně jednoho měsíce nebo další forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci, např. účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí apod.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Alena Žaludová (20.02.2019)

Vypracování zprávy o absolvované praxi, či stáži.

Literatura
Poslední úprava: Alena Žaludová (20.02.2019)

Netýká se tohoto předmětu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK