PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Zpracování bakalářské práce - FOP10063
Anglický název: Processing of bachelor thesis
Zajišťuje: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Prerekvizity : {Povinné předměty VSESES prezenční 1. ročník}
Ve slož. korekvizitě pro: FOP10064, FOP10065
Ve slož. prerekvizitě: FOP10064, FOP10065
Anotace
Poslední úprava: Bc. Alena Klausová (02.09.2019)
Předmět poskytuje studentům praktické informace o postupu při finální úpravě bakalářské práce, přípravě na její obhajobu formou prezentace. Navazuje na předmět Seminář k bakalářské práci. Studenti mohou konzultovat závěrečné formální úpravy práce před jejím odevzdáním.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Bc. Alena Klausová (18.09.2019)

Zápočet

Prezentace výsledků výzkumu souvisejících s bakalářskou prací a odevzdání bakalářské práce.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Alena Klausová (02.09.2019)

Semináře a praktická cvičení

  1. Zpracování tezí bakalářské práce a jejich obhájení.
  2. Příprava na obhajobu - tvorba prezentace, průběh obhajoby.

 

Literatura
Poslední úprava: Bc. Alena Klausová (02.09.2019)

Základní studijní literatura

  1. Interní pokyny pro autory bakalářských prací zveřejněné na webových stránkách LF UK - HK
  2. Boldiš, P. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 1 – Citace: metodika a obecná pravidla. Verze 3.3 (2004) poslední aktualizace 11.11. 2004. URL: http://www.boldis.cz/citace/citace1.pdf
  3. Boldiš, P. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 2 – Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů. Verze 3.3 (2004) poslední aktualizace
  4. Holoušová, D., Krobotová, M. et al. Diplomové a závěrečné práce. vyd. 1. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, 117 s. ISBN 80-244-0458-3

Doporučená studijní literatura

  1. Kozlová, L., Kubelová, V. Jak psát bakalářskou a diplomovou práci. vyd. 2. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Zdravotně sociální fakulta, 55 s. ISBN 978-80-7394-155-0
  2. Katuščák, D., Drobíková, D., Papík, R. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. vyd. 1. (české) Nitra: Enigma, 2008, 161 s. ISBN 978-80-89132-70-6
  3. Ivanová, K., Juríčková, L. Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením. vyd. 1. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 98 s. ISBN 80-244-0992-5
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK