PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Úvod do metodologie výzkumu v ošetřovatelství - FOP10020
Anglický název: Introduction to Research Methodology in Nursing
Zajišťuje: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/21 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Ve slož. prerekvizitě: FOP10047, FOP10048, FOP10049, FOP10050, FOP10051, FOP10052, FOP10053, FOP10054, FOP10055, FOP10056, FOP10057, FOP10058, FOP10059, FOP10060, FOP10061, FOP10062, FOP10063, FOP10064, FOP10065
Anotace
Poslední úprava: Bc. Alena Klausová (04.01.2019)
Předmět je součástí komplexu předmětů z oblasti výuky profesionálních dovedností. Naučí studenty základům kritického - vědeckého myšlení: pochopení potřeby a významu vědeckého přístupu v ošetřovatelské praxi (evidence based nursing). Naučí je základním krokům výzkumného procesu, výběru vhodných metod, zpracování a vyhodnocování výsledků.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Bc. Alena Klausová (04.01.2019)

Zápočet

 1. 70% aktivní účast na výuce.
 2. Zápočtový test.
Sylabus
Poslední úprava: Bc. Alena Klausová (04.01.2019)

 Praktická cvičení a semináře

Vyučující

 • prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
 • Marcela Čepková
 • Olga Bukačová
 • PhDr. Olga Pitašová

 Semináře

 1. Věda, vědecký přístup. Základní a aplikovaný výzkum. Výzkum ve zdravotnictví. Výzkum v ošetřovatelství.
 2. Výzkumný projekt a jeho náležitosti. Výzkumné otázky a výzkumné hypotézy.
 3. Práce s odbornou literaturou. Databázové systémy v medicíně a ošetřovatelství. Tvorba rešerší, práce s databázemi. Bibliografické citace.
 4. Kvantitativní přístup ve výzkumu. Metody kvantitativního výzkumu. Jednotlivé kroky při realizování kvantitativního výzkumu.
 5. Kvantitativní přístup ve výzkumu. Metody kvantitativního výzkumu. Jednotlivé kroky při realizování kvantitativního výzkumu.
 6. Analýza provedených a publikovaných výzkumů. Silné a slabé stránky konkrétních výzkumů.
 7. Zápočtový test.

 

Literatura
Poslední úprava: Bc. Alena Klausová (04.01.2019)

Doporučená literatura

 1.  Gavora, P. Úvod do pedagogického výzkumu, Paido 2010
 2.  Miovský, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha, Grada 2006
 3.  --- Elektronická učebnice pedagogického výzkumu: http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK