PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Biofyzika, radiologie a informatika - FBV1012
Anglický název: Biophysics, radiotherapy and informatics
Zajišťuje: Ústav lékařské biofyziky (15-170)
Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:12/18 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Bc. Iveta Juranová (07.02.2014)
Předmět seznamuje se základy vybraných partií fyziky a jejím využitím v oblasti medicínských diagnostických a léčebných metod a se základy radiodiagnostiky. Studenti získají základní informace o fyzikálních odlišnostech jednotlivých metod, a jejich biologických účincích. Seznámí se s jednotlivými druhy těchto metod a přístroji, kterými jsou tato vyšetření prováděna. Předmět seznamuje se základy informatiky a statistiky. Studenti zvládnou základní dovednosti v práci s počítačem a základy statistiky, což využijí při zpracování bakalářské práce.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Bc. Iveta Juranová (07.02.2014)

Zápočet

Plná účast na praktických cvičeních, odevzdání protokolů z měřících praktik.

 Zkouška

Získání zápočtu.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Iveta Juranová (07.02.2014)

Přednášky 

 1. Úvod, cirkulace (Hanuš 3)
 2. Akčnípotenciál, smysly (Stránský 3)
 3. Ionizující záření, ochrana, účinky (Stránský 3)
 4. Zobrazovací metody rtg, CT, MRI, ultrazvu (Stránský 3)

Praktická cvičení a semináře

Vyučující

 • Mgr. Aleš Bezrouk, Ph.D.
 • MUDr. Vladimír Mašín, Ph.D.
 • Mgr. Jiří Záhora, Ph.D.
 1. Úvod, PC Doktor, Informační systémy, Moodle
 2. Měření 1
 3. OS, Word
 4. Měření 2
 5. Excel
 6. Protokoly, zápočet

 

Literatura
Poslední úprava: Bc. Iveta Juranová (07.02.2014)

Povinná literatura

 1. Navrátil, Rosina Medicínská biofyzika, 2005
 2. Hanuš a kol. E-learning kurzy statistiky http://moodle.lfhk.cuni.cz 

 Doporučená literatura

 1. Rosina, Kolářová, Staněk Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů, Grada 2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK