PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Státní doktorská zkouška - F1P008
Anglický název: State Doctoral Exam
Zajišťuje: Děkanát (15-900)
Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Platnost: neomezena
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 SZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Termíny zkoušek   Rozvrh   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK