PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Indikace a interpretace laboratorních výsledků formou kazuistik - EVP54002
Anglický název: Indication and interpretation of laboratory results in the form of case reports
Zajišťuje: Ústav klinické biochemie a hematologie (14-540)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Počet nekontaktních hodin: 10 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
Patří mezi: Volitelné předměty, 4. ročník Všeobecné
Anotace -
Laboratorní výsledky pomáhají při většině rozhodnutí o dalším osudu pacienta. Studenti 4. ročníku se s
laboratorními výsledky při klinické výuce setkávají a často jim rozumí jen velmi povrchně. Na příkladech kazuistik z
reálné klinické praxe studenta provedeme úskalími indikace laboratorních metod, chyb v preanalytické a analytické
fázi a zaměříme se na praktickou interpretaci nejčastěji chybně chápaných laboratorních výsledků (acidobazická
rovnováha, iontové dysbalance, poruchy ledvin a jater, kardiomarkery a další). Výuka bude probíhat převážně
formou samostatné práce v malých skupinách, která bude podpořena e-learningovou přípravou na probíraná
témata. Po úspěšném ukončení kurzu se bude student samostatně orientovat v základních laboratorních
výsledcích a racionálně se rozhodovat při jejich indikaci a interpretaci.
Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (31.05.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Požadavky k zápočtu: Účast na 80 % prezenční výuky, vyplnění 7 z 10 testů.

Poslední úprava: Rajdl Daniel, MUDr., Ph.D. (07.09.2023)
Literatura

Racek & Rajdl: Klinická biochemie, Galén 2021

Clinical biochemistry textbook: Introduction to the third edition (cuni.cz)

Kurz: Klinická biochemie (cuni.cz)

Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (31.05.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Požadavky k zápočtu: Účast na 80 % prezenční výuky, vyplnění 7 z 10 testů.

Poslední úprava: Rajdl Daniel, MUDr., Ph.D. (07.09.2023)
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka Hodnocení
Středa11.10.2023MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. 
Středa08.11.2023MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. 
Středa22.11.2023MUDr. Eva Krupičková Jánská 
Středa06.12.2023prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK