PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Studentská pedagogická a publicitní činnost - EVP54001
Anglický název: Student pedagogical and publicity engagement
Zajišťuje: Ústav klinické biochemie a hematologie (14-540)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/30, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (100)
letní:neurčen / neurčen (100)
Minimální obsazenost: 1
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
Vyučující: Ing. Jiří Dejmek, Ph.D.
MUDr. Anna Malečková, Ph.D.
MUDr. Eva Pešková
MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
MUDr. Martina Rybárová, Ph.D.
prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
Patří mezi: Volitelné předměty
Volitelné předměty, 2. ročník Všeobecné
Volitelné předměty, 2. ročník Všeob20
Volitelné předměty, 3. ročník Všeobecné
Volitelné předměty, 3. ročník Všeob20
Volitelné předměty, 5. ročník Všeobecné
Záměnnost : EV540X01, E0105540
Je neslučitelnost pro: EV540X01
Je záměnnost pro: EV540X01
Anotace -
Základním smyslem předmětu je podpora rozvoje e-learningu a publicity na LFP. Studenti se zapojují do nahrávání, zpracování a publikace přednášek pro pregraduální i postgraduální výuku. Rovněž se mohou zapojit do tvorby výukových materiálů (např. testů či textů v prostředí Moodle). Studenti mají možnost podílet se na tvorbě videí a jejich následné editaci, připravovat příspěvky na sociální sítě fakulty nebo rozvíjet "novinářskou" práci při živých on-line přenosech (streamování) z různých akcí na fakultě či formou podcastů. Dále studentům nabízíme spolupráci na tvorbě titulků k pregraduálním a postgraduálním videím (v ČJ i AJ) a na focení 360° prohlídek. V případě zájmu je možné aktivně se zapojit do výuky studentů formou peer to peer (student učí studenty).

V neposlední řadě nabízíme i možnost realizace projektu dle vlastního návrhu, přičemž hlavním hodnotícím kritériem projektu je jeho přínos pro rozvoj fakulty.

Dovednosti, které student může během kurzu získat: tvorba a zpracování odborné prezentace do e-learningové formy, základy práce se sociálními médii, tvorba efektivních výukových testů, vyjadřování a komunikace formou obrazu/videa, předávání informací a základy pedagogiky v medicíně.
Za úspěšné splnění předmětu SPPČ v jednom semestru získáte 3 kredity, pokud si zapíšete předmět v obou semestrech, získáte celkem 6 kreditů.

Dle opatření děkana č. 7/2023 (Lékařská fakulta v Plzni | Univerzita Karlova (cuni.cz) může student také získat 1 bod za celoroční spolupráci v předmětu, pokud splní předepsaný počet aktivit (viz Požadavky ke zkoušce/zápočtu). Vybrané druhy aktivit jsou oceněny i stipendiem.
Poslední úprava: Urešová Monika, Bc. (02.10.2023)
Vstupní požadavky -

Vstupní požadavky předmětu jsou nenáročné. Nevyžadujeme žádné odborné dovednosti na PC či znalost speciálních softwarů. V případě potřeby Vás rádi vše naučíme, stačí mít nadšení pro práci s námi a chuť se učit novým věcem. Náš tým Vás rád podpoří a pomůže úspěšně absolvovat předmět. Během prvního semestru zápisu je potřeba splnit kurz Učitel na LF a Online minimum. Více informací bude sděleno na úvodní schůzce vždy začátkem každého semestru.

Poslední úprava: Urešová Monika, Bc. (02.10.2023)
Literatura -

Bude doporučena během kurzu dle aktuálních trendů a potřeb.

Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (24.03.2020)
Metody výuky -

Výuka probíhá formou zpracování reálných odborných a výukových prezentací nebo tvorbou vlastních videí, streamů. Většina komunikace se realizuje na dálku, různými formami on-line komunikace. Dle potřeby se scházíme na krátké workshopy a koordinace. Část výuky probíhá formou neformálního předávání zkušeností (profesně ;-)) staršími studenty.

Poslední úprava: Urešová Monika, Bc. (29.09.2023)
Požadavky ke zkoušce -

Ke splnění zápočtu je zapotřebí dosáhnout v každém semestru minimálního skóre, se kterým se student seznámí vždy na začátku semestru. Skóre je odvozeno od jednoznačně doložitelných výstupů aktivit studenta a je vypočteno dle transparentní metodiky. Bližší informace pro udělení budou sděleny na úvodní schůzce vždy začátkem každého semestru.

Poslední úprava: Urešová Monika, Bc. (29.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK