PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Studentská pedagogická a publicitní činnost - EVP54001
Anglický název: Student pedagogical and publicity engagement
Zajišťuje: Ústav klinické biochemie a hematologie (14-540)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/30, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (100)
letní:neurčen / neurčen (100)
Minimální obsazenost: 1
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Anna Malečková, Ph.D.
MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
Patří mezi: Volitelné předměty
Volitelné předměty, 2. ročník Všeobecné
Volitelné předměty, 2. ročník Všeob20
Volitelné předměty, 3. ročník Všeobecné
Volitelné předměty, 3. ročník Všeob20
Volitelné předměty, 5. ročník Všeobecné
Záměnnost : EV540X01, E0105540
Je neslučitelnost pro: EV540X01
Je záměnnost pro: EV540X01
Anotace -
Poslední úprava: Lucie Pešanová (14.09.2022)
Základním smyslem předmětu je podpora rozvoje e-learningu a publicity na LFP. Studenti se zapojují do nahrávání, zpracování a publikace přednášek pro pregraduální i postgraduální výuku. Rovněž se mohou zapojit do tvorby vlastních výukových materiálů (např. testů či textů formou elektronické knihy). Studenti se mohou přidat i do týmu, který vytváří videa, příspěvky pro Youtube kanál a na sociální sítě fakulty nebo rozvíjet "novinářskou" práci při živých on-line přenosech (streamování) z různých akcí na fakultě nebo formou podcastů či blogů. Dále se mohou studenti podílet na tvorbě 360° prohlídek. Spolupracovat na tvorbě titulků k pregraduálním a postgraduálním videím v angličtině a češtině. Aktivně se zapojit do výuky studentů formou peer to peer (student učí další studenty). Nabízíme i možnost realizace projektu dle vlastního návrhu (hlavním hodnotícím kritériem je přínos pro rozvoj fakulty).

Dovednosti, které student může během kurzu získat: tvorba a zpracování odborné prezentace do e-learningové formy, základy práce se sociálními médii, tvorba efektivních výukových testů, vyjadřování a komunikace formou obrazu/videa, předávání informací a základy pedagogiky v medicíně.
Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Lucie Pešanová (14.09.2022)

Každý student musí absolvovat kurz Učitel na Lékařské fakultě (4 x 2 hodiny prezenčně + domácí úkoly distančně) a podle potřeby obvykle i kurz Online minimum (úvod do e-learningových nástrojů, které bude používat) 

Předpoklady: 

  • nadšení pro práci pro fakultu 
  • otevřenost novým podnětům 
  • flexibilita 

Nejsou potřeba extenzivní znalosti práce na PC či se speciálními softwary, není třeba mít technické vybavení  

 

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (24.03.2020)

Bude doporučena během kurzu dle aktuálních trendů a potřeb.

Metody výuky -
Poslední úprava: Lucie Pešanová (14.09.2022)
Výuka probíhá formou zpracování reálných odborných a výukových prezentací nebo tvorbou vlastních videí, streamů. Většina komunikace se realizuje na dálku, různými formami on-line komunikace. Dle potřeby se scházíme na krátké workshopy a koordinace. Část výuky probíhá formou neformálního předávání zkušeností (profesně ;-)) staršími studenty.
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Lucie Pešanová (14.09.2022)
Ke splnění předmětu je zapotřebí získat minimálně 30 bodů. Počet bodů za každou aktivitu je definován v dynamickém seznamu činností, které studenti provádějí. Např. zpracování jedné přednášky je aktuálně blízké získání necelých dvou bodů.  
Bližší informace pro udělení budou sděleny na úvodní schůzce vždy začátkem každého semestru. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK