PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Pacientský simulátor II. – nácvik lékařských dovedností a diagnosticko-terapeutické rozvahy - EV560X02
Anglický název: Patient simulator – train medical skills and diagnostic and therapeutic thinking
Zajišťuje: Biomedicínské centrum (14-560)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/24 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 24 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (9)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
Vyučující: prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
Neslučitelnost : E0106560
Záměnnost : E0106560
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)
Výuka na pacientském simulátoru umožňuje opakované zkoušení různých zákroků (intubace, kanylace,
cévkování, punkce, ... ) a tím i jejich naučení. Pacientský simulátor zároveň zvládne věrohodně předvést různé
klinicky závažné stavy a kazuistiky, na kterých studenti mohou bez rizika cvičit své diagnosticko-terapeutické
uvažování. Praktická výuka na simulátoru nenahrazuje výuku na pacientech, naopak techniky a způsoby
uvažování, které si studenti nacvičí na simulátoru, pak mohou s výhodou aplikovat na skutečné pacienty v
nemocnici a být jim tak lepšími lékaři.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)

Bude doporučena na místě, dle aktuálních doporučení odborných společností

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.10.2019)

Aktivní účast.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)

Požadavky k zápočtu:

80% účast, aktivita, plnění průběžných úkolů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK