PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Uplatnění lékaře v prevenci infekce HIV, změna postojů - EV530X01
Anglický název: Role of a Doctor in Prevention of HIV Infection
Zajišťuje: Ústav epidemiologie (14-530)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (8)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Pomocné předměty
Neslučitelnost : E0107530
Záměnnost : E0107530
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)
Instruktáž studentů LF v oblasti cest přenosu viru HIV, možností prevence a terapie AIDS, ostatních pohlavně
přenosných nemocí apod.. Důraz je kladen na medicínsky korektní prezentaci této problematiky středoškolským
studentům a na adekvátní a účinnou komunikaci s nimi. V navazující části bude provedena zdravotně výchovná
akce „Hrou proti AIDS“. jedná se o vyzkoušený interaktivní projekt primární prevence HIV/AIDS, během kterého
budou studenti LF pracovat se skupinami 10 – 15 studentů plzeňských středních škol na pěti stanovištích.
Seznámení se s projektem a zacvičení v komunikaci včetně vlastní organizace výchovné akce zajistí Odbor
sledování zdravotního stavu a podpory zdraví KHS Plzeňského kraje.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)

Podle doporučení vyučujícího.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)

Účast na instruktážích a aktivní účast při zdravotně výchovných akcích.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK