PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vybrané geneticky podmíněné vady z pohledu patologa - EV500X06
Anglický název: Selected chromosomal disorders from pathologist´s point of view
Zajišťuje: Šiklův ústav patologie (14-500)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:6/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (150)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Magdaléna Dubová, Ph.D.
Neslučitelnost : E0106509
Záměnnost : E0106509
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)
Smyslem tohoto volitelného předmětu je poskytnout studentům základní přehled o nejčastějších geneticky
podmíněných vadách. Přednáška obsahuje bohatou fotodokumentaci a pojednává i o historických aspektech
vybraných vad, přičemž představovány jsou nejen nálezy pitevní a klinické, ale i role zobrazovacích metod a
možnosti prenatální diagnostiky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)

Účast.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)
Žižka J.: Diagnostika syndromů a malformací. Galén, Praha, 1994. Jones K. L., Jones M. C., del Campo M.: Smith’s recognizable Patterns of Human Malformation, 7th Edition, Saunders Elsevier U.S.A., 2013.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)

Účast.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK