PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Moderní chirurgické postupy a dentální implantologie - EV470X01
Anglický název: Advanced Oral Surgery and Dental Implants – for Dentistry Students
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/0 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D.
Patří mezi: Volitelné předměty, 4. ročník Zubní
Neslučitelnost : EAV470X01, EA0907900
Záměnnost : EAV470X01, EA0907900
Je neslučitelnost pro: EAV470X01
Je záměnnost pro: EAV470X01
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)
Advanced surgical techniques and equipment which is to be used during surgical procedures in dental offices
with focus on dentoalveolar surgery. Dental implantology, basic concepts, presurgical evaluation, surgical
procedure, and supporting techniques, complications and pitfalls. Prostodontic relevance and consequences as
prerequisites for succesful use of dental implants.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)

electronical course Moodle (under construction)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK