PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Alternativní medicína v onkologii, dogmata a skutečnost - EV401X01
Anglický název: Alternative Medicine in Oncology, Dogma and Reality
Zajišťuje: Onkologická a radioterapeutická klinika (14-401)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Praktická cvičení
Neslučitelnost : E0109401
Záměnnost : E0109401
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)
Cílem je seznámit studenty s racionální podstatou alternativní medicíny a jejího srovnání s klasickou medicínou založenou
na důkazech. Studenti budou seznámeni s obory alternativní medicíny, které mohou být pro onkologického pacienta
přínosem.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)

Podle doporučení vyučujícího

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)

Aktivní účast.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK