PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Experimentální chirurgie - EV400X02
Anglický název: Experimental Surgery
Zajišťuje: Klinika chirurgická (14-400)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D.
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Praktická cvičení
Neslučitelnost : E0107400
Záměnnost : E0107400
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)
Experiment v chirurgických oborech, možnosti, limity. Práce s experimentálními zvířaty - zákonná a etická omezení.
Technika práce s experimentálními zvířaty. Náhradní model bez použití experimentálních zvířat. Hodnocení získaných
výsledků. Regenerace tkání a orgánů. Budoucnost experimentální chirurgie.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)

Baláž P., Mergental H. et al.: Transplantace v experimentu. Praha Galén 2006
Filip S., Mokrý J., Hruška I.: Kmenové buňky, biologie, medicína, filozofie. Praha Galén 2006
Munzarová M.: Lékařský výzkum a etika. Praha Grada 2005
Stocum D. L.: Regenerative biology and medicine. San Diego Academic Press 2006
Swindle Michael M.: Swine in the laboratory. Boca Raton CRC Press 2007

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)

Účast, závěrečné kolokvium.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK