PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Lékařská sexuologie a psychiatrie - EV390X01
Anglický název: Medical Sexology
Zajišťuje: Klinika psychiatrická (14-390)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:14/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (180)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Luděk Fiala, MBA, Ph.D.
Atributy: Volitelné předměty pro Všeobecné lékařství
Volitelné předměty pro Zubní lékařství
Neslučitelnost : E0103390
Záměnnost : E0103390
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)
Vývojové aspekty lidské sexuality, sexuální chování v normě (fyziologické, biochemické a etologické hledisko), sexuální dysfunkce u mužů a žen (a jejich léčba), sexuální deviace (poruchy sexuální prefence), současný pohled na sexualitu, společnost a sexuální chování.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)

Weiss P.: Sexuální deviace. Praha Portál 2002.

Zvěřina J.: Sexuologie (nejen) pro lékaře. Brno CERM 2003.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.10.2019)

Aktivní účast.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK