PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Neurologická problematika u dětí a adolescentů - EV380X02
Anglický název: Neurological Disorders in Children and Adolescents
Zajišťuje: Klinika neurologická (14-380)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Jitka Rokytová
MUDr. Jiří Polívka, CSc.
Vyučující: MUDr. Jitka Rokytová
Neslučitelnost : E0106901
Záměnnost : E0106901
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)
Neurologické problémy u dětí a adolescentů jsou významné a časté. Předmět poskytne podstatné základní
informace o vývojové neurologii, geneticky vázaných, vrozených i získaných neurologických nemocech u dětí, o
hlavních neurologických klinických jednotkách. Dále informace o diagnostice, léčebných možnostech a prevenci.
Budou uvedeny rovněž informace o vztazích k ostatním blízkým medicínským oborům, o ošetřování, rehabilitaci,
ergoterapii, výživě, logopedické a psychologické péči, o komunikaci s rodinou. Dále o úloze praktického lékaře,
praktického lékaře pro děti a dorost, o úloze rodiny, možnostech sociální pomoci a péče, a rovněž o aktuální
struktuře zdravotnické péče a právní problematice.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Hana Hrubá (23.05.2018)

Aktivní účast s ústním ověřením znalostí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK