PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Komplexní problematika mozkových cévních příhod - EV380X01
Anglický název: The Complex Approach to Stroke
Zajišťuje: Klinika neurologická (14-380)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:6/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: MUDr. Petr Ševčík, Ph.D.
MUDr. Jiří Polívka, CSc.
MUDr. Vladimír Rohan, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Jiří Polívka, CSc.
MUDr. Vladimír Rohan, Ph.D.
MUDr. Petr Ševčík, Ph.D.
Neslučitelnost : E0106900
Záměnnost : E0106900
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)
Mozkové cévní příhody – ikty patří mezi onemocnění s vysokou morbiditou a mortalitou, velkým zdravotnickým,
ekonomickým a sociálním významem. Předmět poskytne podstatné informace o patofyziologii iktů, jejich typech,
příčinách, diagnostice, léčebných možnostech a prevenci. Komplexnost znamená, že budou uvedeny rovněž
informace o vztazích k ostatním blízkým medicínským oborům, o ošetřování, rehabilitaci, ergoterapii, výživě,
logopedické péči, úloze praktického lékaře, rodiny, možnostech sociální pomoci a péče, o edukaci v iktové
problematice a rovněž o aktuální struktuře zdravotnické péče a právní problematice.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Hana Hrubá (23.05.2018)

Aktivní účast s ústním ověřením znalostí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK