PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Infekční a tropické nemoci v pracovním lékařství - EV350X01
Anglický název: Infectious and Tropical Diseases in Occupational Medicine
Zajišťuje: Klinika pracovního lékařství (14-350)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 2 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (15)
letní:neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: 4
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Neslučitelnost : E0107359
Záměnnost : E0107359
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)
Nejčastější infekční onemocnění posuzované jako nemoci z povolání. Prevence infekčních onemocnění.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)

internetové stránky - www.pracovnilekarstvi.eu

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)

účast

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)

Nejčastější infekční onemocnění posuzované jako nemoci z povolání. Prevence infekčních onemocnění.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK