PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Dějiny lékařství - EV140X02
Anglický název: History of Medicine
Zajišťuje: Ústav sociálního a posudkového lékařství (14-140)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:12/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Bc. Rostislav Čevela, Ph.D.
Neslučitelnost : E0103741
Záměnnost : E0103741
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)
1. Pravěké léčitelství, 2. Lékařství starověkých civilizací - doba rozkvětu, 3. Středověk jako doba úpadku lékařské
vědy, 4. Novověk ve společnosti a lékařství, 5. Dějiny lékařství v českých zemích, 6. Osobnosti českého lékařství
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Svobodný P., Hlaváčková L.: Dějiny lékařství v českých zemích. Praha, Triton 2004

Říhová M.: Kapitoly z dějin lékařství. Praha, Karolinum 2005

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

účast

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK