Gerontologie a geriatrická péče v praxi - EV140X01
Anglický název: Gerontology and geriatric care in practice
Zajišťuje: Ústav sociálního a posudkového lékařství (14-140)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 10
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/14 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (8)
Minimální obsazenost: 4
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Bc. Rostislav Čevela, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (23.04.2018)
V rámci tohoto volitelného předmětu budou mít studenti možnost seznámit se se specifickými odlišnostmi v
přístupu, vyšetřování a komplexní péči o nemocné vyšších věkových kategorií. Seznámí se s multioborovou
diagnostikou a péčí, se specifickými geriatrickými syndromy, farmakologickou strategií a chorobami, které nejsou
u populace středního či mladšího věku obvyklé. Seznámí se i se základy paliativní péče a strukturou a možnostmi
následné péče sociální.
Výuka bude probíhat formou praktických cvičení přímo na geriatrickém lůžkovém oddělení FN Plzeň s
individuálními rozbory jednotlivých kasuistik. Cílem tohoto volitelného předmětu je nechat nahlédnout studenty do
oboru, který díky celosvětovému demografickému vývoji a geriatrizaci medicíny nabývá na důležitosti a s jeho
rozvojem je třeba do budoucnosti počítat.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (23.04.2018)

Požadavky k zápočtu: povinná účast .

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (23.04.2018)

Požadavky k zápočtu: povinná účast .