PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly z lékařské fyziologie - EV080X01
Anglický název: Selected Topics in Medical Physiology
Zajišťuje: Ústav fyziologie (14-80)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (80)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
Neslučitelnost : EAV080X01, EA0103080
Záměnnost : EAV080X01, EA0103080
Je neslučitelnost pro: EAV080X01
Je záměnnost pro: EAV080X01
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)
The subject will deepen the understanding in some special areas of Medical Physiology, especially those related
to the current research activities of Dept. of Physiology. Special emphasis will be given to cardiovascular
physiology, the autonomic regulation of cardiovascular systém, mitochondrial physiology and molecular biology in
physiological research.The subject will consist of 4 hours of lectures/seminars that will be focused on current
progress in the areas mentioned above. The credits (2) will be granted based on the attendance.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK