PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do chemie alkaloidů - EV070X02
Anglický název: Introduction of the Alkaloid Chemistry
Zajišťuje: Ústav lékařské chemie a biochemie (14-70)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/20 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 20 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Michálek
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Neslučitelnost : E0104511
Záměnnost : E0104511
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)
Úvod do chemie alkaloidů, metody izolace a chromatografické identifikace.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Šímová J., Habermann V.: Alkaloidy. Malé laboratorní praktikum, Praha, Karolinum, 2001.

Staněk J.: Alkaloidy, Praha, Nakladatelství ČSAV, 1957.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Vendulka Votípková (25.05.2018)

Požadavky k zápočtu:

Účast.

Sylabus
Poslední úprava: Vendulka Votípková (25.05.2018)

Teoretický úvod k vybranému tématu zahrnuje historii, chemické a farmakologické vlastnosti. Následuje laboratorní cvičení, které spočívá v preparaci předmětného alkaloidu a prokázání jeho přítomnosti ve vzorku vybranou, obvykle chromatografickou metodou.

1.
- rozdělení alkaloidů podle jejich chemické povahy
- chemické vlastnosti alkaloidů rostlin Nicotiana sp.
- nikotin a jeho a účinky na organismus 
- isolace a kvalitativní stanovení, preparace pro kvantitativní stanovení obsahu nikotinu v různých druzích tabákových výrobků
- kvantitativní stanovení nikotinu titrací a krystalisace hydrochloridu nikotinu 

2.
- purinové alkaloidy; kofein, theobromin, theofylin a jejich účinky na organismus
- chromatografický důkaz purinových alkaloidů v různých druzích nápojů

3.
- atropin a efedrin; vlastnosti a účinky na organismus
- chromatografická identifikace atropinu a efedrinu

4.
- chinin, kolchicin; vlastnosti a účinky na organismus
-chromatografická identifikace kolchicinu, chininu


5.
- solanin a příbuzné alkaloidy rostlin Solanum sp.
- preparace solaninu z různých lilkovitých rostlin
- kvalitativní důkaz solaninu ve vzorku

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK