PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Metody stanovení genové exprese - EV070P01
Anglický název: Methods of Gene Expression Analysis
Zajišťuje: Ústav lékařské chemie a biochemie (14-70)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/16 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 16 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.
MUDr. Vlastimil Kulda, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Praktická cvičení
Neslučitelnost : E0104070
Záměnnost : E0104070
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (24.05.2018)
Praktická cvičení zaměřená na semikvantitativní a kvantitativní RT - PCR (izolace RNA, reverzní transkripce, qPCR),
methylační status promotoru, význam miRNA, práce s databázemi sekvencí.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (24.05.2018)

Murray R.K., Granner D., Mayes P.A., Rodwell V.W.: Harperova biochemie;

kurz v systému Moodle

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Vendulka Votípková (25.05.2018)

Požadavky k zápočtu:

Aktivní účast + záverečný pohovor.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK