PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Němčina pro zubní lékaře - EV050X08
Anglický název: German for Dentistry
Zajišťuje: Ústav jazyků (14-50)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
letní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (30)
letní:neurčen / neomezen (30)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Miroslav Mašek
Mgr. Alena Holá
Vyučující: Mgr. Alena Holá
Miroslav Mašek
Kategorizace předmětu: Lékařství > Předměty obecného základu
Filologie > Předměty širšího základu
Patří mezi: Volitelné předměty - CŽV zuby
Volitelné předměty, 2. ročník CŽV
Volitelné předměty, 2. ročník Zubní
Neslučitelnost : E0204133
Záměnnost : E0204133
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)
Lidské tělo, lékárna a léky, recepty, základní terminologie zubního lékařství. Konverzační obraty v komunikaci s pacientem. Přehled gramatiky a gramatické jevy typické pro odborný styl.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

aktivní účast a závěrečný test

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Povinná literatura: Mašek, M.: Základy německé terminologie pro zubní lékařství (interní materiál)

                           D. Drmlová a kol: Německy s úsměvem nově, nakladatelství Fraus, Plzeň 2003

                           U. Nagel, Ch. Romber: Deutsch im Beruf  - Medizin, Teil 1, Kessler Verlag 1989 (vybrané kapitoly)

Doporučená literatura: E. Berglová, E. - Formánková, E. - Mašek, M.: Moderní gramatika němčiny. Plzeň Fraus 2002

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

říjen:          Odb. část:      Personalien, Schlüsselwörter der Medizin, Körper des Menschen

                   Gram.:            Opakování modálních sloves, sloveso „werden“, zvratná slovesa, tázací zájmena, nepřímé otázky

listopad:   Odb. část:      Beim Hausarzt, Terminvereinbarung, Checkliste für den Arztberuf

                   Gram.:            Stupňování, neurčitá a ukaz. zájmena, adjektiva po zájmenech a číslovkách

prosinec:   Odb. část:     Apotheke, Arzneimittel, Gebrauchsinformation, Hausapotheke

                    Gram.:            Vazby sloves, zájmenná příslovce, zpodstatnělá adjektiva, vztažné věty

leden:         Odb. část:      Warum sollte man gesunde Zähne haben

                     Gram.:            Rozdělení sloves, přehled minulých časů

Letní semestr:

únor:          Odb. část:      Zahn und Zahnhalteapparat

                     Gram.:            Préteritum, závislý infinitiv s „zu“

březen:       Odb. část:      Zahnentwicklung, Milchgebiss, Kranke Zähne

                     Gram.:            Perfektum, silná slovesa, tvoření slov

duben:      Odb. část:         Zahnarzt (Aufgaben u. Tätigkeiten), Zahnarztpraxis (Einrichtung und Geräte)

                     Gram.:            Silná slovesa, směrová příslovce, věty s „dass“ a „damit“ a jejich krácení

květen:       Odb. část:      Zahnpflege, Mundhygiene, Zahnärztliche Kontrollen

                     Gram.:            Příčestí přítomné, dějové a stavové pasivum

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

aktivní účast a závěrečný test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK