PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Španělština - základní kurz - EV050X07
Anglický název: Spanish - Basic Course
Zajišťuje: Ústav jazyků (14-50)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
letní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (30)
letní:neurčen / neomezen (30)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jana Volková
Mgr. Alena Holá
Vyučující: Mgr. Jana Volková
Neslučitelnost : E0104134
Záměnnost : E0104134
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)
Student se seznámí se základní slovní zásobou, naučí se časovat španělská slovesa, používat slovesa být. Zvládne používání číslovek a s tím spojené údaje jako datum, hodina … Naučí se jak vyjádřit souhlas, nesouhlas a své pocity. Dokáže jednoduše popsat či porovnat osobu nebo objekt.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

aktivní účast a závěrečný test

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Povinná literatura:

 

Aventura1 španělština pro střední a jazykové školy. Brožová K.  Penareda Ferrer C. Klett 2009

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Říjen:
- Pozdravit se, představit se, osobní zájmena, sloveso ser, llamarse, hablar, tázací zájmena
- Barvy, umístění, popis předmětů, členy, rod, přechylování, sloveso hay, pravidelné časování sloves, sloveso tener a ver
Listopad:
- Prázdniny, místa, porovnání, volnočasové aktivity, dny v týdnu, ser- estar- hay, neprav. Slov estar, ir, hacer, decir
- Povolání, činnosti, tel. číslo, číslovky, vykání, roční období
Prosinec:
- Rodina, příbuzenské vztahy, věk, oslavy, přivlastňovací zájmena nesamostatná, 3. Stupeň příd. jmen, muy, bastante poco
- Vzhled a vlastnosti osob, datum, měsíce, oslavy, svátky


Únor:
- Zájmy, záliby, souhlas, nesouhlas, filmy, slovesa gustar, encantar, interesar, zájm. 3. pádu, zájm. que, zápor ve větě
Březen:
- Město, běžný den, plány, hodiny, domluvit si schůzku, vazba ir a + inf., tener que + inf, , opakování slov ser, předl. antes de / después de
- Dům, byt, vybavení předložky umístění, návštěva, neurčitá zájmena algún…,estar-hay opakování, zájm. předm. ve 4. pádě
Duben:
- Potraviny, nákupy, restaurace, rozkazovací způsob kladný, ukazovací zájm. ese, postavení zájmen ve větě
- Vyjádření minulosti, - co jsme prožili, préterito indefinido, prét. indefinido nepravidelných sloves
Květen
- Cestování, zážitky, příslovečná určení času

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

aktivní účast a závěrečný test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK