PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Francouzština - základní kurz - EV050X05
Anglický název: French Language - Basic Course
Zajišťuje: Ústav jazyků (14-50)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
letní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (30)
letní:neurčen / neomezen (30)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Hana Potměšilová
Mgr. Alena Holá
Vyučující: PhDr. Hana Potměšilová
Neslučitelnost : E0104131
Záměnnost : E0104131
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Aktivní účast na výuce, úspěšné absolvování zápočtového testu v rozsahu probraného učiva – viz sylabus

 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Povinná literatura:

Pravda, M. – Pravdová, M.: Francouzština (nejen) pro samouky. Leda 2007 – Kapitoly 1 – 10.

Doporučená literatura

Dictionnaire en images Français. Nakladatelství a vydavatelství FIN Olomouc, ISBN 80 - 85572 - 36 – 2

Bárta, J. – Smrček, J.: Průvodce francouzskou gramatikou. Praha 1992

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Sylabus

Říjen

Úvodní lekce o francouzské výslovnosti, přízvuk, intonace, vázání, francouzská abeceda. Pozdrav, představování.

Mluvnice: sloveso, zápor, vyjadřování podmětu, otázka pomocí est-ce que

Listopad

Paris, dans la rue, oslovení – dialogy.

Mluvnice: otázka intonací, rod podstatných jmen, členy

Prosinec

Byt, zdvořilostní fráze, představování studenta LFP Plzeň.

Mluvnice: slovesa être, faire, otázka inverzí, předložka u jmen zemí a měst

Leden

Základní činnosti – televize, rozhlas, sporty, pozdravy ve francouzštině.

Mluvnice: množné číslo (členy, podstatná jména, přídavná jména), slovesa I. třídy – vzor parler, nepravidelné sloveso aller

Únor

Rodina – vzájemné vztahy, oblíbené činnosti, nemoci, u lékaře.

Mluvnice: číslovky 1-10, sloveso avoir, slovesa I. třídy typu espérer, přivlastňovací zájmena, slovosled

Březen

Studium, zaměstnání, povolání lékaře, nemocnice, zdravotnické středisko.

Mluvnice: rod podstatných jmen, člen určitý a neurčitý, výraz il y a, přivlastňovací zájmena

Duben

Národnosti, země, cestování, dopravní prostředky.

Mluvnice: opisný budoucí čas, avoir à faire qc., de po výrazech množství

Květen

Telefonování, adresa, v hotelu, nákupy.

Mluvnice: přídavné jméno slovesné – příčestí minulé (passé composé), předložky à, en, chez,záporné výrazy personne, rien, jamais, plus, neurčitý podmět on, zájmeno quel.

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Aktivní účast na výuce, úspěšné absolvování zápočtového testu v rozsahu probraného učiva – viz sylabus

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK