PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Angličtina pro lékařskou praxi 1 - EV050X03
Anglický název: English for Medical Practice 1
Zajišťuje: Ústav jazyků (14-50)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
letní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (50)
letní:neurčen / neomezen (50)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Alena Holá
Vyučující: Mgr. Alena Holá
PhDr. Tamara Kopřivová
Kategorizace předmětu: Lékařství > Předměty obecného základu
Filologie > Předměty širšího základu
Neslučitelnost : E0104125
Záměnnost : E0104125
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)
Předmět je určen studentům, kteří neměli angličtinu v 1. ročníku.

Nemocnice a její oddělení. Lékařské specializace. Lidské tělo a tělní systémy. Lékařské vyšetření včetně písemné dokumentace. Sledování pacienta. První pomoc, léky, drogy, infekční a neinfekční choroby. Konverzace lékař x pacient. Četba odborně zaměřených textů. Přehled gramatiky a gramatické jevy typické pro odborný styl.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Požadavky k zápočtu: aktivní účast a závěrečný test

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Povinná: Alena Holá: Medical English 2. Medicine a Health Care. Karolinum 2017.

               elektronický materiál: Selected Chapters from English Grammar in Medical Context 1,2

Doporučená: Glendinning, E. - Howard, R.: Professional English in Use: Medicine, CUP 2007

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Zimní semestr

 

 říjen                        Odb. část :  The Hospital and its Wards. Doctor's specialists.

                                 Gram. :       Word order. Present Tenses and Past Tenses.                                            

listopad                   Odb. část :  The Human Body. Principle Systems of the Human Body (an overview).

                                 Gram. :       Plural of Nouns. Active and passive verb forms.

prosinec                  Odb. část :  Medical Examination. Doctor's instructions. Patient's history. Pain assesment.

                                 Gram. :       Present Perfect Tense. Medical abbreviations.

leden                        Odb. část :  Monitoring the patient.

                                 Gram. :       Making comparisons

                                 Credit Test  

                                                             

Letní semestr

 

únor                         Odb. část :  Medicines. Instruction Labels for Medicaments.

                                 Gram. :       Modal verbs. Collocations

březen                      Odb. část :  Drugs. Risks  of Drug Abuse. Nutrition. A Healthy Daily Diet.

                                 Gram. :       Slang expressions. Collocations 2. The Future 1 (will, going to). Countable x    

                                                    uncountable nouns. Articles (a, the, Ө)

duben                      Odb. část :  Infectious and Noninfectious Diseases.

                                 Gram. :       The Future 2 Word building1, Prepositions. 

květen                     Odb. část:   First Aid for Emergencies (basic rules). Ageing and Health

                                Gram.:        Word building 2. Passives. Conditionals

                                Credit Test  

                              

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Požadavky k zápočtu: aktivní účast a závěrečný test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK