PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Němčina pro lékařskou praxi - EV050X02
Anglický název: German for Medical Practice
Zajišťuje: Ústav jazyků (14-50)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
letní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (60)
letní:neurčen / neomezen (60)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Eva Formánková
Mgr. Alena Holá
Vyučující: PhDr. Eva Formánková
Miroslav Mašek
Kategorizace předmětu: Lékařství > Předměty obecného základu
Filologie > Předměty širšího základu
Neslučitelnost : E0104128
Záměnnost : E0104128
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)
Lidské tělo a tělní systémy, základní lékařská terminologie. Lékařské vyšetření včetně písemné dokumentace.
První pomoc, léky, drogy...Komunikace lékař x pacient. Četba odborně zaměřených textů. Přehled gramatiky a
gramatické jevy typické pro odborný styl.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Aktivní účast na výuce, úspěšné absolvování zápočtového testu v rozsahu probraného učiva – viz sylabus

 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Základní literatura:

Interní učební texty

Drmlová D. a kol.: Německy s úsměvem nově , Fraus, Plzeň 2003

Doporučená literatura a zdroje:

 E. Berglová, E. Formánková, M. Mašek: Moderní gramatika němčiny, Fraus, Plzeň 2002

 Eva Formánková:  Přehled německé gramatiky, soubory tréninkových cvičení s klíčem,

                               testy - kurz 1, 2 pro studenty lékařské fakulty (elektronický materiál

                               na MOODLE)

 Texty s lékařskou tématikou (Google, populárně naučné časopisy aj.)

 Videa ze zdravotnické a lékařské praxe (YouTube aj.)

 

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Sylabus

 

 

Zimní semestr

 

Říjen:       Beim Arzt. Im Krankenhaus. Körper des Menschen.

                 Opakování základní gramatiky. Zvratná slovesa. Použití slovesa „werden“.

 

Listopad:  Aufnahme.  Anamnese u. Dokumentation. Berufe im medizinischen Bereich.

                 Heilbäder.

                 Přídavná jména (skloňování a stupňování). Zvratná slovesa. Rozkazovací způsob.

                

Prosinec:  Erste Hilfe – 1. část. 

                 Minulý čas sloves. Zeměpisná jména.

 

Leden:      Erste Hilfe – 2. část

                 Výslovnost cizích slov v němčině. Pasívum – úvod.

                 Zápočtový test.

 

 

Letní semestr

 

Únor:        Krankheiten u. Beschwerden in der Praxis eines Hausarztes

                 Minulý čas sloves. Infinitivní vazby s „zu“.

 

Březen:     Auf der Krankenstation. Aufgaben u. Tätigkeiten des Krankenhauspersonals.

                  Untersuchungen.

                  Minulý čas. Směrová příslovce.

                                 

Duben:      Medizinstudium. Lebenslauf. Bewerbungen.

                  Syntax – účelové věty, časové věty.   

       

Květen:     Praktikum im Krankenhaus. Herztransplantationen.

                  Pasívum.

                  Zápočtový test.

                

                

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Aktivní účast na výuce, úspěšné absolvování zápočtového testu v rozsahu probraného učiva – viz sylabus

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK