PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Kvantitativní histologie v medicínském výzkumu - EV040X09
Anglický název: Quantitative Histology Applied in Medical Research
Zajišťuje: Ústav histologie a embryologie (14-40)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 2 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Vyučující: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Neslučitelnost : E0103041
Záměnnost : E0103041
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)
Cílem je seznámit studující lékařství se zásadami histologického hodnocení mikroskopického složení tkáňoových vzorků pro výzkumné účely. Jsou probrány základní kroky při odběru, zpracování a kvanfitikace složení tkáňových vzorků, a to jak u vzorků od pacientů, tak při experimentech u zvířecích modelů vybraných onemocnění.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Aktivní účast.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Povinná:

Tonar Z., Kochová P., Witter K., et al. (2008): Atlas kvantitativní
histologie, pp. 111.
Výukový portál Mefanet Lékařské fakulty v Plzni. Dostupný z WWW: http://mefanet.lfp.cuni.cz/clanky.php?aid=29. ISSN 1804-4409.

Balko J, Tonar Z., Varga I., Hudák R. et al. (2016): Memorix histologie. Triton, Praha. pp. 560.

Doporučená:

Burkitt H.G., Young B., Heath J.W.: Wheater´s Functional Histology. A text
and colour atlas. 3rd edition. Churchill Livingstone, Edinburgh, 1993.
Martínek J., Vacek Z.: Histologický atlas. Grada, 2009.


Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Aktivní účast

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Formulace vědecké hypotézy.

Typy vědeckých studií.

Stereologie - geometrické sondy a hodnocené parametry.

Využití histologie v medicínských výzkumých studiích u pacientů a animálních modelů onemocnění z následujících
oblastí:

 • analýza stěny tepen a žil
 • hustota mikrocév v nádorové tkáni
 • mikroporozity v kompaktní kosti
 • apoptóza u testování protinádorového potenciálu sorafenibu v tkáňové kultuře
 • kvantifikace neuronů a glie u modelu Parkinsonovy choroby a při analýze transdukce virových vektorů v mozku myši
 • mikrotrhliny v biomechanice tupých traumat ledvin
 • vliv tkáňových lepidel na stěnu aorty
 • zánětlivá infiltrace tkání
 • změny peritonea při peritoneální dialýze
 • hodnocení regenerace kosti po vytvoření experimentálních defektů
 • proliferace a vleikost hepatocytů
 • segmentální rozdíly v mikrostruktuře aorty

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Aktivní účast.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK