PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Etické problémy současné embryologie a způsoby jejich řešení - EV040X08
Anglický název: Ethical Problems in Up-to-date Embryology
Zajišťuje: Ústav histologie a embryologie (14-40)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (120)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: GHCH
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc.
Vyučující: doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Neslučitelnost : E0103040
Záměnnost : E0103040
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)
Právo ženy a dítěte, statut embrya v EU, deklarace práv počatého dítěte, postinterupční syndrom
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

H. Haškovcová: Lékařská etika. 2005
J. Petr: Klonování. Hrozba nebo naděje? Praha 2003
M. Munzarová: Lékařský výzkum a etika. Praha Grada 2005
Kořenek J.: Lékařská etika. Praha Triton 2007

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Účast

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

1. Právo ženy a dítěte

2. Statut embrya v EU, deklarace práv počatého dítěte

3. Postinterupční syndrom

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK