PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vrozené a vývojové vady - EV040X07
Anglický název: Congenital and Developmental Disorders
Zajišťuje: Ústav histologie a embryologie (14-40)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen / neurčen (210)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
Vyučující: prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Neslučitelnost : E0103044
Záměnnost : E0103044
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)
Cílem předmětu je obohatit výuku embryologie o přehled nejčastějších vývojových vad jednotlivých orgánových
systémů a vrozených syndromů. V přednášce jsou představeny základní pojmy teratologie, dále přehled
teratogenů, screening v průběhu těhotenství a metody prenatální diagnostiky. Zmíněny jsou vývojové vady CNS,
srdeční vady, vady močopohlavního systému a trávicího traktu, vady oblasti krku, hrudníku a břicha a vady skeletu.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Povinná:

Sadler T.W. Langmanova lékařská embryologie. Překlad 10. vydání (Grim M., Naňka O., editoři překladu). Grada, Praha, 2011.

Doporučená:

Hájek Z., Kulovaný E., Macek M. Základy prenatální diagnostiky. Grada, Praha, 2000.
Moore K.L., Persaud T.V.N. Zrození člověka. ISV nakladatelství Praha 2002
Peterka M., Novotná B. Úvod do teratologie. Příčiny a mechanizmy vzniku vrozených vad. Karolinum, Praha, 2010.
Žižka J. Diagnostika syndromů a malformací. Galén, Praha, 1994.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Účast

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK